Bruinisse, Grevelingendam

In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) wordt door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een algemene belangstellingsregistratie uitgevoerd.

Ontwikkellocatie voor het realiseren en exploiteren van een testcentrum voor getijdencentraleturbines en/of getijdencentrale gelegen tegen de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam te Zeeland.

Beeld: Biedboek.nl

Marktpartijen krijgen tot uiterlijk 1 oktober 2020 de tijd om per e-mail aan te geven of hiervoor belangstelling is. Eventuele vragen over dit proces kunt u per mail richten aan: Postbus.rvb.ttcgrevelingendam@rijksoverheid.nl

Meer informatie: via Biedboek.nl van het Rijksvastgoedbedrijf

Kaart

Bruinisse, Grevelingendam