Wirdum, Brédyk 30

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft via de makelaar een monumentale boerderij aan de Brédyk in Wirdum verkocht.

Brédyk 30, Wirdum

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf

Kenmerken

  • Adres: Brédyk 30, 9088 BX Wirdum
  • Functie: Boerderij
  • Vloeroppervlakte (verhuurbaar, v.v.o): circa 1.465 m²
  • Kadastraal bekend: Gemeente Wirdum, sectie E, nummer 65

Wirdum, Brédyk 30