Wateren, schelpenwinning

Verkocht bij Openbare inschrijving het recht op Schelpenwinning in delen van de kustwateren van Nederland van 2020 tot en met 2022.

Op 13 december 2018 organiseerde het Rijksvastgoedbedrijf de openbare inschrijving van een 18-tal kavels voor het recht op het winnen van in totaal 240.000 m3 schelpen in de Waddenzee incl. Noordzeekustzone, Westerschelde en Voordelta in het tijdvak van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.

Wateren, schelpenwinning
Beeld: Rijksvastgoedbedrijf

Verkoopprocedure

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt aan: het recht op het winnen van schelpen in 18 kavels. Ieder kavel wordt afzonderlijk aangeboden. De openbare inschrijving vindt plaats zonder voorselectie. De Staat biedt de mogelijkheid een onvoorwaardelijke bieding uit te brengen. Vanaf 02 november 2018 tot en met 13 december 2018 12.00 uur kunt u uw bieding uitbrengen bij De Kerf & van Sprang Notarissen te Tilburg. Uiterlijk 8 januari 2019 zal er in beginsel worden gegund.

Belangrijke data

  • 02 november 2018: start openbare inschrijving.
  • 29 november 2018: telefonische inlichtingen.
  • 13 december 2018 tot 12.00 uur: belangstellenden uitbrengen van een bieding.
  • 08 januari 2019 (in beginsel): gunning
  • Vragen kunt u schriftelijk stellen via biedboek@rijksoverheid.nl
  • Meer informatie: via Biedboek.nl van het Rijksvastgoedbedrijf