Waardenburg, Eeuwerden en Markkade

Het Rijksvastgoedbedrijf verkocht middels openbare inschrijving drie agrarische percelen (bouwland en grasland) gelegen te Waardenburg aan de Eeuwerden en de Markkade, kadastraal bekend gemeente Waardenburg.

Waardenburg, Eeuwerden en Markkade

Kenmerken

  • Adres: Eeuwerden en Markkade, ongenummerd, 4181 PN Waardenburg
  • Huidig gebruik: Agrarisch (grasland en bouwland)
  • Perceelgrootte: 28.975, 16.565 en 25.031 m2 totaal: 70.571 m2 m²
  • Meer informatie: via Biedboek.nl van het Rijksvastgoedbedrijf

Kaart

Waardenburg, Eeuwerden en Markkade