Voorburg, Prinses Beatrixlaan 428

Het voormalige gebouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg is verkocht aan aannemersbedrijf Schouten uit Leidschendam. Schouten wil het gebouw slopen en op het terrein een gevarieerde woonwijk bouwen. Schouten betaalt 6,4 miljoen euro voor het gebouw en de grond.

Kenmerken

Voorburg, voormalig CBS-gebouw
Adres

Prinses Beatrixlaan 428, 2273 XZ Voorburg

Functie

kantoor

Verkoopprijs

€ 6.400.000,-

Achtergrondinformatie

Op het terrein van het voormalige CBS-gebouw in Voorburg wil aannemersbedrijf Schouten uit Leidschendam een gevarieerde woonwijk bouwen. Het bestaande pand van het CBS wordt gesloopt, maar de onderliggende parkeerkelder blijft, zodat de nieuwe wijk autovrij kan zijn. Schouten betaalt 6,4 miljoen euro voor het gebouw en de grond.

De gemeente is groot voorstander van sloop van het grote leegstaande kantorencomplex. Zij is daarom verheugd dat ook marktpartijen nu hebben aangegeven dat sloop onvermijdelijk is. De procedure tot wijziging van het bestemmingsplan is een zaak tussen Schouten en de gemeente Leidschendam-Voorburg. In de eerste fase van deze procedure zal het Rijksvastgoedbedrijf optreden als procesbegeleider. De gemeente vindt het van groot belang omwonenden al in een vroeg stadium bij de plannen te betrekken.

Kaart

Voorburg, Prinses Beatrixlaan 428 (voormalig CBS-gebouw)

Voorburg, Prinses Beatrixlaan 428