Munnikenland, natuurterrein ten westen van Brakel

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het te ontwikkelen natuurterrein Munnikenland, ten westen van Brakel te Zaltbommel verkocht aan Staatsbosbeheer

Kenmerken

  • Adres: ten westen van Brakel, 5307 TG Zaltbommel
  • Huidig gebruik: Natuurontwikkeling als bedoeld in de Integrale Planstudie Munnikenland d.d. 22 februari 2012
  • Perceelgrootte: 160.00.00 ha
  • Meer informatieVerkoopsite van het Rijksvastgoedbedrijf

Omschrijving

In het Munnikenland, ten westen van Brakel, worden natuurgronden beheerd die in eigendom toebehoren aan zowel de Staat (het Rijksvastgoedbedrijf), als aan verschillende particuliere grondeigenaren en Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft te kennen gegeven de gronden van het Rijksvastgoedbedrijf te willen kopen. Het Rijksvastgoedbedrijf is daartoe bereid en heeft de waarde van betreffende gronden, rekening houdend met de op die gronden rustende beheer- en onderhoudsverplichting die uit het hier eveneens te downloaden beheer- en onderhoudsplan blijkt, laten taxeren.

Het Rijksvastgoedbedrijf is bereid om voornoemde gronden, waarop de in betreffend beheer- en onderhoudsplan opgenomen verplichtingen rusten te verkopen en in eigendom over te dragen aan Staatsbosbeheer. Het Rijksvastgoedbedrijf wil echter niet eerder tot verkoop en overdracht aan Staatsbosbeheer overgaan, dan nadat ook andere mogelijk geïnteresseerde partijen in de gelegenheid zijn gesteld om aan te geven dat zij bereid zijn de gronden tegen minimaal de getaxeerde waarde en onder dezelfde voorwaarden te kopen. Door middel van deze publicatie worden mogelijk geïnteresseerden in de gelegenheid gesteld om vóór 1 februari 2016 schriftelijk aan te geven dat ook zij bereid zijn om de gronden tegen minimaal de getaxeerde waarde, met een kwalitatieve verplichting, te kopen.

Als het Rijksvastgoedbedrijf binnen voornoemde termijn geen bericht ontvangt waaruit de wens blijkt om betreffende gronden tegen minimaal de getaxeerde waarde te kopen, zullen de gronden worden verkocht en geleverd aan Staatsbosbeheer. Als het Rijksvastgoedbedrijf binnen voornoemde termijn wel bericht ontvangt waaruit de wens blijkt om betreffende gronden tegen minimaal de getaxeerde waarde te kopen, zal het Rijksvastgoedbedrijf de gronden door middel van een onderhandse inschrijving verkopen waarbij de getaxeerde waarde als minimumprijs zal worden gehanteerd.