Lage Zwaluwe, Windlocatie A16

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op een gedeelte van de verpachte grond gelegen aan de Zwaluwsedijk 3 te Lage Zwaluwe, een zakelijk recht gevestigd ten behoeve van NUON Wind. Het gaat hierbij om een nieuwe uitgifte in recht van opstal ten behoeve van 1 windturbine welke is gelegen aan de noordzijde van een door NUON te ontwikkelen windturbinelijn in het project Windenergie A16.

Lage Zwaluwe Windturbine ten noorden van NUON Windpark A16

Kenmerken

Kaart

Windturbinepark A16 Lage Zwaluwe