Curaçao, Grote Berg, 7e tranche

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft wederom een aantal defensiewoningen verkocht. Het gaat om acht woningen in de wijk Grote Berg op Curaçao. Het Rijksvastgoedbedrijf is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Staat der Nederlanden en is belast met het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van het vastgoed van de Nederlandse Staat én verkoopt deze als het vastgoed niet meer nodig is.