Baarn, Paleis Soestdijk

Het Rijksvastgoedbedrijf zocht in opdracht van het kabinet naar een nieuwe bestemming voor Landgoed Soestdijk. Nu het Paleis Soestdijk niet meer wordt bewoond door leden van de koninklijke familie was het zaak een passende bestemming te vinden voor dit rijksmonument. Juni 2017 werd bekend dat het consortium Made By Holland met een bod van 1,7 miljoen euro de hoogste bieder was om paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed te kopen en verder te ontwikkelen.

Paleis Soestdijk, luchtfoto

Kenmerken project

  • Adres: Amsterdamsestraatweg 1, 3744 AA Baarn
  • Perceelgrootte: 165 ha
  • Monument: rijksmonument
  • Meer informatie: biedboek.nl

Voorstellen voor herbestemming

Diverse partijen meldden zich met ideeën voor ontwikkeling van Paleis Soestdijk. Door de financieel-economische situatie en de herbezinning op de toekomst van rijksmonumenten zijn we eind 2011 een nieuwe weg ingeslagen. We hebben besloten om de markt in de meest ruime zin te verkennen en te onderzoeken welk soort bestemming voor Soestdijk haalbaar is. In afwachting van een nieuwe bestemming zijn het paleis en de tuin tijdelijk opengesteld voor publiek.

Het Rijksvastgoedbedrijf deed uitgebreid onderzoek naar de kwaliteiten en eigenschappen van Paleis Soestdijk om uiteindelijk een passende nieuwe bestemming te kunnen vinden. Een aantal rapporten en verkennende studies over Paleis Soestdijk kan worden gedownload

Minister Blok deed in juli 2015 een oproep te komen met serieuze en creatieve voorstellen voor een herbestemming van Landgoed en Paleis Soestdijk.

Op 21 december 2015 werd bekend dat vier initiatiefnemers met concrete plannen voor paleis Soestdijk doorgingen naar de volgende ronde.

Minister Blok (Wonen) liet in een brief op 25 oktober 2016 aan de Tweede Kamer weten dat drie plannen voor een nieuwe bestemming voor paleis Soestdijk doorgingen naar de laatste ronde.

Op 8 juni 2017 werd bekend dat het consortium Made By Holland met een bod van 1,7 miljoen euro de hoogste bieder is om paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed te kopen en verder te ontwikkelen.

Op 20 december 2017 ondertekende staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de officiële overdracht, samen met directeur-grootaandeelhouder Meijer (MeyerBergman Erfgoed Groep) die het paleis en het bijbehorende landgoed heeft gekocht.

  • Nadere informatie, zoals de brief met Uitgangspuntennotitie en de Omgevingsvisie, is te vinden op www.biedboek.nl

Geschiedenis

Rond 1650 liet de rijke koopman Cornelis de Graeff een buitenverblijf bouwen in Baarn. Dit landhuis vormt mogelijk de kern van het huidige Paleis Soestdijk. Het paleis is in de loop der jaren uitgebreid en verbouwd. Sinds 1815 is het in gebruik bij de koninklijke familie, met prinses Juliana en prins Bernhard als laatste bewoners.

De Staat der Nederlanden is eigenaar van Paleis Soestdijk. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de tijdelijke openstelling, voor beheer/onderhoud en voor de herbestemming. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de uiteindelijke voorstellen ter besluitvorming voorgelegd aan het kabinet.

Locatie

Kaart

Baarn, Paleis Soestdijk