Zaanstad, Justitieel Complex Zaanstad

Het Justitieel Complex Zaanstad vervangt verouderde capaciteit in deze regio. Het complex is onder meer ingericht op het gebruik van meerpersoonscellen en op flexibel capaciteitsbeheer waarmee DJI snel kan inspelen op wisselingen in het aanbod van justitiabelen.

Zaanstad, PI
Beeld: Walter van Gurp

Kenmerken

  • Adres: Smeet 1, 1551 NG  Westzaan
  • Functie: penitentiaire inrichting voor justitiabelen in onder meer Domein 3 (langgestraften), extra zorg (afdeling forensische zorg binnen het gevangeniswezen) en Domein 1 (preventief gehechten)
  • Gebruiker: ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Oppervlakte: 50.000 m2 (bvo), 30.000 m2 functioneel nuttig oppervlak
  • Opdrachtgever: ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Opdrachtnemer: consortium Pi2: Ballast Nedam, EGM Architecten, Smits van Burgst Beveiliging BV, Fokkema & Partners, Mecanoo Architecten, Eurest Services BV, Allen and Overy, PWC, Meijers
  • Contract: DBFMO-contract, looptijd 25 jaar

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie gaf op 19 november 2014 het officiële startsein voor de bouw. Op 1 maart 2016 werd het beschikbaarheidscertificaat ondertekend. Zijne Majesteit de Koning opende op 6 september 2016 in Westzaan het Justitieel Complex Zaanstad. Vrijdag 14 oktober 2016 gaf het Rijksvastgoedbedrijf het voltooiingscertificaat aan consortium Pi2 af. Dit is formeel de overgang van de realisatie- naar de beheerfase.

Bij Justitieel Complex Zaanstad is de RVB BIM Norm behaald.

Justitieel Complex Zaanstad