Utrecht, Rijkskantoor de Knoop

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde de voormalige Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht tot een modern rijkskantoor. Vanaf 2018 hebben verschillende rijksdiensten hun intrek genomen in het gebouw. Het gebouw heeft werkplekken, gastwerkplekken en een vergadercentrum.

Rijkskantoor de Knoop, Utrecht
Beeld: Lucas van der Wee, Cepezed

Kenmerken project

 • Adres: Croeselaan 14, Utrecht
 • Functie: rijkskantoor
 • Gebruikers: verschillende rijksdiensten
 • Vloeroppervlakte (bvo):
  • bestaand gebouw 20.850 m2 bvo, herontwikkeling en uitbreiden tot in totaal ca. 30.000 m2 bvo,
  • ca. 22.500 m2 bvo kantoren en ca 6.000 m2 bvo vergader-/congrescentrum met gastwerkplekken (rest is kelder),
  • stallingsvoorziening ca. 200 parkeerplaatsen en ca. 500 fietsenplaatsen,
  • inrichting buitenruimte.
 • Opdrachtgever: directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) en de Belastingdienst
 • Contractvorm: PPS
 • Planning: de ontwikkeling van het gebied vindt plaats in fases. In de eerst periode van 2015 tot 2018 ontwikkelt het Rijksvastgoedbedrijf de bestaande Knoopkazerne tot een modern rijkskantoor.

Aanleiding

Het gebied rondom Utrecht Centraal waar de Knoopkazerne ligt maakt onderdeel uit van het masterplan Utrecht voor de vernieuwing van het centrum (CU 2030). In dit kader hebben het directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) en de Belastingdienst het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd de huidige Knoopkazerne aan de Croeselaan te ontwikkelen tot rijkskantoor.

De ontwikkeling van rijkskantoor De Knoop past in het programma 'Compacte Rijksdienst' dat sinds 2007 wordt ingezet voor een kleinere en betere overheid. Vanuit het motto 'efficiënt & aantrekkelijk' maakt het nieuwe rijkskantoor een forse besparing mogelijk op de kosten van de Rijkshuisvesting door een veel intensievere benutting van de beschikbare ruimte, met bijdetijdse ICT, passende cateringfaciliteiten en een goede beveiliging.

Gunning

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op 2 juni 2015 het consortium R Creators geselecteerd als winnaar in de aanbesteding. De onherroepelijke gunning was op 23 juni 2015. Maandag 20 juli 2015 tekenden het Rijksvastgoedbedrijf en het consortium R Creators het DBFMO-contract voor de herontwikkeling van het rijkskantoor De Knoop.

Consortium

Opdrachtnemer is de vennootschap R Creators B.V. met als aandeelhouders Strukton Integrale Projecten (80%) en Facilicom PPS Contracten (20%). De uitvoerende partijen van R Creators zijn Strukton Worksphere, Ballast Nedam en Facilicom Bedrijfsdiensten. Het ontwerp dat het consortium R Creators heeft aangeboden is van de hand van de architecten Cepezed (gebouw), Fokkema en Partners (interieur) en Rijnboutt (stedenbouwkundige inpassing).

Op 19 mei 2016 reikte het Rijksvastgoedbedrijf het Aanvangscertificaat uit aan consortium R Creators, een samenwerkingsverband van Strukton, Facilicom en Ballast Nedam. Het aanvangscertificaat bevestigt dat R Creators voldoet aan een aantal door het Rijksvastgoedbedrijf gestelde voorwaarden om aan het werk te beginnen. Hiermee startte de herontwikkeling van rijkskantoor de Knoop officieel.

Herontwikkeling

In januari 2016 startte R Creators met de voorbereidingen voor de herontwikkeling, waaronder het verwijderen van asbest. Andere onderdelen van de herontwikkeling zijn:

 • Gedeeltelijk slopen en strippen van de huidige kazerne. Uitgangspunt hierbij is om zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken;
 • De aanbouw van een vergadercentrum voor 1000 bezoekers;
 • Het transformeren van het casco van de voormalige Knoopkazerne tot rijkskantoor;
 • Het verbinden van het vergadercentrum met de getransformeerde Knoopkazerne door onder andere een atrium;
 • Het herinrichten van de buitenruimte met onder andere het Knoopplein en een tijdelijk paviljoen met horecabestemming.

Dinsdag 21 juni 2016 werden de bouwwerkzaamheden symbolisch gestart. Op 20 april 2017 werd het hoogste punt bereikt. Sinds 1 februari 2018 is rijkskantoor de Knoop klaar voor gebruik en op 17 mei 2018 werd rijkskantoor de Knoop officieel geopend

Locatie

De Knoop, Croeselaan 14, Utrecht