Muiden-Weesp, Bloemendalerpolder

Het Rijksvastgoedbedrijf werkte mee aan de herontwikkeling van de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp. Een groen en deels agrarisch gebied verandert in een woon- en recreatiegebied met maximaal 2.700 woningen. We hebben bijgedragen aan het realiseren van natuur en water en een goede inpassing van de infrastructuur (zoals de verbreding van de A1). Het project is een samenwerking van de Provincie Noord-Holland, gemeente Weesp, hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, drie private consortia en het Rijksvastgoedbedrijf.

Stand van zaken

De publieke en private partijen hebben het concept-masterplan vastgesteld en er is overeenstemming bereikt over de financiering en aanpak van de uitvoering. De samenwerkingsovereenkomst is getekend in 2012.

In 2013 is een begin gemaakt met de herontwikkeling van de Bloemendalerpolder.

Locatie

Kaart

Bloemendalerpolder Bloemendalerpolder