Leeuwarden, Paleis van Justitie

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het Paleis van Justitie in Leeuwarden. De achterbouw uit de jaren '60 van de vorige eeuw is gesloopt waardoor ook het monumentale gerechtshof moest worden aangepast. Deze achterbouw is circulair gesloopt. Dit betekende dat de vrijkomende materialen zo veel mogelijk zijn hergebruikt. Verder is de luchtbrug verwijderd, de achtergevel hersteld, de splitlevelvloeren verwijderd en zijn er een nieuwe lift aangebracht.

Beeld: Dirk Verwoerd
Gerechtshof, Wilhelminaplein 1, Leeuwarden

De vrijgekomen kavel is overgedragen aan de gemeente Leeuwarden. In het kader van de circulaire sloop is de kelderbak niet gesloopt maar “herbestemd” .

Kenmerken

  • Adres: Wilhelminaplein 1, Leeuwarden
  • Functie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Gebruiker: Raad voor de Rechtspraak
  • Bouwjaar: 1846-1852, latere uitbreidingen in de 19e en 20e eeuw
  • Architecten: Thomas Romein (1846-1852), Johan F. Metzelaar (19e eeuw), Jan Bakers (2002), Marc van Roosmalen (2017)
  • Monument: Rijksmonument
  • Gunning: Het werk is gegund aan de aannemer PA Wiersma. Dit bedrijf heeft de achterbouw in de jaren '60 ook gebouwd.
  • Planning: We begonnen met onder andere ontmantelen achterbouw, loopbrug en aanpassingen monument. Op 13 april 2017 vond rond het gebouw het evenement “The Passion” plaats. Hierna konden pas de echte sloopwerkzaamheden starten. De werkzaamheden zijn in het najaar 2017 opgeleverd.
Beeld: ©Willem Jan de Bruin
The Passion 2017 met als decor het Paleis van Justitie op het Wilhelminaplein in Leeuwarden

Geschiedenis

Dit neoclassicistische gebouw werd in 1846-1852 als provinciaal gerechtshof gebouwd naar een ontwerp van architect Thomas Romein. Aanvankelijk diende het ook als vergaderplaats voor de Provinciale Staten van Friesland.

Het pand werd herhaaldelijk verbouwd, vooral in het interieur, onder andere in de negentiende eeuw volgens plannen van Johan F. Metzelaar.

Ook in de twintigste eeuw vonden veranderingen plaats, met name na een grote brand in 1919.

Het paleis is een statig, vierkant bakstenen gebouw, waarvan het dak door een attiek aan het oog wordt onttrokken. Het middenportiek bestaat uit acht hoge, Korinthische zuilen van hardsteen. De wanden van de twee zittingzalen zijn met pilasters en friezen uit de bouwtijd gedecoreerd. Hoewel in 1995 in de nabijheid een nieuw gerechtsgebouw is geopend, een ontwerp van Abe Bonnema, is het pand nog steeds in gebruik als paleis van justitie. Bij diverse, meer recente restauraties is het exterieur gerenoveerd en zijn inwendig enkele restauraties uitgevoerd. Ook hebben beperkte herinrichtingen plaatsgevonden.

Locatie

Paleis van Justitie, Leeuwarden