Emmen, Bendienplein 5

Het Rijksvastgoedbedrijf maakte het pand aan het Bendienplein 5 in Emmen geschikt voor de huisvesting van de Belastingdienst en het Nationaal Archief. Voorheen was hier de Topografische Dienst gevestigd. Op donderdag 20 juni 2019 opende het Nationaal Archief de locatie in Emmen

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf
Emmen, Bendienplein 5

Kenmerken

  • Adres: Bendienplein 5, 7815 SM Emmen
  • Oppervlakte (BVO): circa 20.000 m2  (door sloop van delen van het gebouw zal het uiteindelijke aantal m2 BVO minder zijn)
  • Functie: kantoor/archief
  • Gebruikers: Belastingdienst en Nationaal Archief
  • Bouwjaar: 1984
  • Architect: Peereboom Voller (oorspronkelijk); architectenbureau LKSVDD uit Enschede
  • Opdrachtgever: ministerie van BZK/Rijkvastgoedbedrijf
  • Opdrachtnemer: Dura Vermeer Bouw Hengelo BV
  • Contractvorm: Design & Build
  • Planning: Op donderdag 20 juni 2019 opende het Nationaal Archief de locatie in Emmen

In totaal komen er in het Rijkskantoor 156 werkplekken Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) voor meer dan 220 gebruikers. Het overige deel van het gebouw waar voornamelijk archiefstukken worden opgeslagen zal in gebruik worden genomen door het Nationaal Archief en wordt ingericht als kantoor en publieke ruimte waar de archiefstukken kunnen worden ingezien. In totaal omvat de archiefbewaarplaats 90 km1  archiefstelling waar strenge klimaateisen op van toepassing zijn.

Voor de energievoorziening en de klimaatbeheersing wordt gebruik gemaakt van de nieuwe duurzame technieken en materialen. Er komen een warmte- en koude opslag met warmtepompen en zonnepanelen. Traditionele gasaansluiting zal niet nodig zijn. Het is een “all-electric”-gebouw, waarbij gevels, daken en glas zeer goed worden geïsoleerd.

Geschiedenis

In het kader van de spreiding van rijksdiensten werd de Topografische Dienst Nederland gefaseerd verplaatst van Delft naar Emmen. Het pand aan het Bendienplein 5 in Emmen, werd in 1984 opgeleverd en betrokken. In 2010 kwam het weer leeg te staan doordat de Topografische Dienst verhuisde naar Zwolle.

Het gebouw is ontworpen door Jan Dirk Peereboom Voller, die van 1977 tot 1985 werkzaam was als architect bij de Rijksgebouwendienst. Het is een zakelijk vormgegeven gebouw, waarbij de functionele eisen leidend waren in de vormgeving. Het is een sober en doelmatig gebouw. Het is een utilitair gebouw met een krachtige uitstraling en vormgeving. De sterke hoofdvormen en consequente ritmiek in de gevel, zorgen voor de architectonisch kracht. Het rigide stramien dat aan de basis ligt wordt consequent doorgevoerd.

Gelet op de bijzondere constructieve eigenschappen van het gebouw, zoals de op zware belasting berekende vloeren en fundering, bleek zeker het drukkerijgedeelte geschikt voor de archiefbewaarplaats voor het Nationaal Archief. De kolommenstructuur biedt een grote mate van indelingsvrijheid. De hoogte van de verdiepingsvloer geeft de mogelijkheid om een ruimtelijk ontwerp te realiseren en kan bij de verbouwing optimaal worden benut.  Voor het rijkskantoor zijn de wat diepere gebouwdelen aan de kop (zuidzijde) goed te in te delen voor een activiteitgerelateerde werkplekconcept.

Locatie

Emmen, Bendienplein 5