Den Haag, Rijnstraat 8

In de zomer van 2019 werden gebroken ruiten aangetroffen in de glazen gevel aan de noordkant van het kantoorgebouw. Nader onderzoek door TNO en ingenieursbureau Nieman-Kettlitz bevestigt dat onzuiverheden in het glas de oorzaak van de glasbreuk zijn. Onder invloed van hoge temperaturen zetten deze onzuiverheden uit, waardoor een ruit kan barsten. Ook harde wind kan het risico verhogen. Daarom wordt zekerheidshalve bij harde wind de onderdoorgang onder Rijnstraat 8 afgezet door het consortium PoortCentraal, dat verantwoordelijk is voor de renovatie en exploitatie van het gebouw. Volgens de experts is dat vanaf windkracht 9. Vastgesteld is dat er bij normale weersomstandigheden geen kans is op ruitbreuk. PoortCentraal onderzoekt mogelijke oplossingen voor de ontstane situatie. Heeft u vragen met betrekking tot de afzettingen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van PoortCentraal. Dat kan door te mailen naar: postbus@mtc-pc.nl.

Beeld: Kick Smeets
Rijnstraat 8, Den Haag

Kenmerken

  • Adres: Rijnstraat 8, Den Haag
  • Functie: kantoor
  • Gebruikers: ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW), hoofdkantoor en loket Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
  • Bouwjaar: 1992
  • Architect: Jan Hoogstad
  • Bruto vloeroppervlak (bvo): 80.000 m2 (exclusief parkeerruimte)
  • Opdrachtgever: ministerie van BZK, Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren, DGOO
  • Opdrachtnemer: PoortCentraal: BAM, ISS en O.M.A.
  • Contract: PPS
  • ingebruikname: 2017

Rijnstraat 8 is onderdeel van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. Voorheen was in het pand het voormalige ministerie van VROM gevestigd. Sinds juli 2017 zijn hier gevestigd: de ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het hoofdkantoor en loket Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).

Geschiedenis

Het huidige pand (uit 1992) is ontworpen door Jan Hoogstad. Zijn uitgangspunt was een heldere, transparante, zakelijke architectuur die niet ‘claustrofobisch’ aanvoelde. De oplossing werd een kamvormig complex van vijf beuken van zestien verdiepingen. De ruimtes tussen de kantoorvolumes zijn omspannen met wanden van glas. Serres, bouwbeuken en middenrif vormen een helder vormgegeven complex. Op de begane grond is een publieke onderdoorgang.

Rijnstraat 8, opgeleverd in 1992, is een van de vroegste voorbeelden van duurzame architectuur vanwege onder andere het vernuftige klimaatsysteem. Het is geen monument, maar bij de vernieuwing is respectvol omgegaan met de architectonische kwaliteit van het ontwerp. De TU Eindhoven heeft bouwhistorisch onderzoek gedaan. Het verslag van dit onderzoek, de waardestelling, is de basis geweest voor wat er wel en niet behouden moest blijven. De architectuur van Hoogstad mocht op onderdelen worden veranderd of verbeterd. Veranderingen moesten architectonisch zijn onderbouwd. Het basisidee van het complex moest behouden blijven.

Op 2 juni 2014 tekende directeur Eva Klein Schiphorst namens het Rijksvastgoedbedrijf het integraal PPS-contract met het bouwconsortium PoortCentraal. Het consortium is verantwoordelijk voor het ontwerp en de renovatie en ook voor het onderhoud en de exploitatie de komende 25 jaar. De netto contante waarde van het contract is 267 miljoen euro. PoortCentraal bestaat uit BAM, ISS en O.M.A.

Op 6 januari 2017 gaf het Rijksvastgoedbedrijf het zogenaamde beschikbaarheidscertificaat af aan bouwconsortium Poort Centraal. Sinds juli 2017 werken de medewerkers van de ministeries en diensten in Rijnstraat 8.

Zijne Majesteit de Koning opende woensdag 1 november 2017 het gebouw Rijnstraat 8 in Den Haag.

Op 30 november 2017 werd bekend dat Rijnstraat 8 door OMA winnaar is van de ARC17 Architectuur Award: 'In dit rijkskantoor vloeien bestaande onderdelen en nieuwe interventies op organische wijze over in elkaar. Dankzij het serreconcept is een integraal duurzaam project gemaakt. In de ogen van de jury is het daarmee veruit het beste project van afgelopen jaar.'

Locatie

Kaart

Rijnstraat 8, Den Haag