Geschiedenis

Huis ten Bosch werd vanaf 1645 in opdracht van Frederik Hendrik en Amalia van Solms gebouwd, naar ontwerp van Pieter Post. In 1734-1737 werd het huis door Daniël Marot uitgebreid met vleugels. Uitwendig is het paleis opgetrokken in een sobere baksteenbouw. De bakstenen zijvleugels hebben met windvanen bekroonde schoorstenen op de hoekpaviljoenen en op zuilen gedragen balkons boven de ingangen. Aan weerszijden van het voorplein bevinden zich de lage dienstgebouwen.

In 1795 werd het paleis door de Bataafse Republiek geconfisqueerd. Vanaf 1805, toen raadpensionaris Rutger Jan Graaf Schimmelpenninck Huis ten Bosch als zijn ambtswoning opeiste, fungeert het als paleis van het staatshoofd. De parkaanleg en bijgebouwen maken deel uit van het monument.

Het paleis is gerestaureerd in de jaren 1948-1957. In de jaren 1977-1981 is er sprake van installatietechnische aanpassingen en modernisering van het wooncomfort. In 2001 voltooide de Rijksgebouwendienst de restauratie van de Oranjezaal. Het geheel omheinde, ommuurde en omgrachte park van Huis ten Bosch bestaat uit drie delen, elk met een geheel eigen karakter. Delen van de tuinmuur zijn op de oorspronkelijke locatie die dateert uit de 17e eeuw in 1980 opnieuw aangebracht. Het park is van cultuurhistorische waarde, vanwege de samenhangende tuinaanleg uit verschillende perioden. In de aanleg zijn structuren en elementen uit verschillende stijlperioden behouden gebleven.

Paleis Huis ten Bosch is een rijksmonument uit de 17e eeuw. Het is een complex van 16 hectare. Het paleis behoort tot het Nederlandse architectonisch en cultuurhistorisch erfgoed en moet goed onderhouden worden, ook voor de volgende generaties. Het complex staat in de top 100 van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook als het gebouw niet het woon/werk-paleis van de koning en zijn gezin zou worden, zou deugdelijk onderhoud nodig zijn. Dat gebeurt ook bij vele andere monumentale gebouwen die in gebruik zijn bij de Rijksoverheid (andere paleizen, musea, het Binnenhof, monumentale gerechtsgebouwen, gevangenissen, kazernes, kantoren).

Huis ten BoschBouwtechnische aanpassingen door de eeuwen heen