Den Haag, ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde in het Wijnhavenkwartier in Den Haag nieuwe huisvesting voor de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ministerie van Veiligheid en Justitie -1
Beeld: ©Eran Oppenheimer
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ministerie van Veiligheid en Justitie

Kenmerken

  • Adres: Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag
  • Gebruiker: ministeries van Justitie en Veiligheid & Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Architect: Hans Kollhoff
  • Vloeroppervlakte (bvo): 132.030 m2
  • Contract: integraal-beheercontract voor beheer en onderhoud, looptijd 18 jaar
  • Opdrachtgever: Het Rijksvastgoedbedrijf
  • Opdrachtnemer: voor beheer en onderhoud: Heijmans

Aanleiding

De bestaande huisvesting van de ministeries voldeed niet meer en renovatie van de bestaande panden bleek te kostbaar. In samenwerking met de opdrachtgever heeft het Rijksvastgoedbedrijf het programma van eisen vertaald naar een flexibel kantoorgebouw waarin meerdere indelingen mogelijk zijn. Hierdoor sluit het gebouw aan bij de huidige werkprocessen en is het eenvoudig aan te passen aan toekomstige behoeften van de ministeries.

Architectuur en stedenbouw

Het nieuwe gebouw staat niet ver van de huidige ministeries aan de Turfmarkt op de plek van voormalig wooncomplex de Zwarte Madonna. Het project maakt deel uit van een omvangrijk ontwikkelingsplan voor het Wijnhavenkwartier van de gemeente Den Haag (onderdeel Den Haag nieuw centrum). Het gebouw is ontworpen als een plint van waaruit de twee torens als hoogbouw oprijzen.

Omvang

De ongeveer 5000 medewerkers beschikken in het gebouw over 4000 werkplekken. De beide torens zijn 146 meter hoog. Bij opening was het gebouw het grootste kantoorgebouw van Nederland.

Officiƫle opening

De verhuizing van de betrokken ministeries naar de nieuwe locatie startte al in december 2012. Koning Willem-Alexander opende het gebouw officieel op 17 oktober 2013.

Locatie

Turfmarkt 147, Den Haag

Nieuwbouw BZK en VenJ, Turfmarkt Den Haag

Foto: Eran Oppenheimer