Den Haag, Hoge Raad der Nederlanden

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde nieuwbouw voor de Hoge Raad der Nederlanden. Het nieuwe kantoor is gebouwd op de hoek van het Korte Voorhout en het Smidsplein in Den Haag.

Beeld: Sebastian van Damme
Nieuwbouw Hoge Raad

Kenmerken

  • Adres: Korte Voorhout 8, Den Haag
  • Functie: kantoor
  • Gebruikers: Hoge Raad der Nederlanden
  • Vloeroppervlakte (bvo): 15.000 m2 (exclusief parkeerruimte)
  • Opdrachtgever: ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Opdrachtnemer: consortium Poort van Den Haag: BAM PPP, PGGM, KAAN Architecten, BAM Utiliteitsbouw, BAM Techniek, ISS Integrated Facility Services
  • Contract: PPS, DBFMO

Geschiedenis

De Hoge Raad der Nederlanden was gehuisvest aan de Kazernestraat 52 in Den Haag. Dit gebouw uit 1988 is verbonden met het monumentale huis Huguetan aan het Lange Voorhout 34. De huisvesting was niet efficiënt. Daarnaast ervaarde de Hoge Raad de situatie als niet voldoende representatief. De Hoge Raad kan op de nieuwe locatie decennia vooruit in een inspirerende omgeving.

Naast het consortium Poort van Den Haag waren ARUP Nederland en DGMR Bouw betrokken als ontwerpende partners. Binnen het consortium was BAM Utiliteitsbouw Grote Projecten verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw.

Locatie

Den Haag, Korte Voorhout 8, Hoge Raad