Den Haag, nieuwbouw Eurojust

De nieuwbouw van Eurojust staat aan de Johan de Wittlaan, in het kerngebied van de Internationale Zone in Den Haag. Het aanbieden van een geschikte vestigingslocatie voor organisaties zoals Eurojust is onderdeel van het kabinetsbeleid en past in de ontwikkeling van Den Haag als Internationale stad van Vrede en Recht.

Beeld: Corné Bastiaansen
Eurojust, Johan de Wittlaan 9, Den Haag

Kenmerken

  • Adres: Johan de Wittlaan 9, Den Haag, kerngebied van de Internationale Zone in Den Haag.
  • Functie: kantoor
  • Gebruiker: Eurojust
  • Omvang: 18.550 m2
  • Opdrachtgever: ministerie van Justitie en Veiligheid. Nederland treedt als gastland op voor Eurojust. Het Rijksvastgoedbedrijf voert de opdracht uit voor het ministerie.
  • Opdrachtnemer: Heijmans Utiliteit BV
  • Contract: Build en Maintain contract
  • Planning:

Eurojust was gehuisvest in de Binckhorst in Den Haag. De nieuwe permanente huisvesting voor Eurojust houdt rekening met verwachte groei en het programma van eisen van de organisatie.

Bouwhandeling huisvesting Eurojust

Op donderdag 19 maart 2015 gaf de president van Eurojust, mevrouw Michèle Coninsx op symbolische wijze het startsein voor de realisatie van de nieuwe huisvesting in Den Haag. Zij plaatste een capsule in het fundament van het gebouw met daarin een belofte aan het project van alle vijf de projectpartners, namelijk het ministerie van Justitie en Veiligheid, de gemeente Den Haag, Heijmans, Eurojust en het Rijksvastgoedbedrijf. Gedurende de levensduur herbergt het gebouw nu de positieve energie van de oprichters.

Beeld: Corné Bastiaansen
Hoogste punt nieuwe huisvesting Eurojust, 1 april 2016

Hoogste punt huisvesting Eurojust

In september 2015 startte Heijmans met de aanleg van het hoogbouwdeel voor de nieuwe huisvesting van Eurojust. Inmiddels is in totaal ca 18.515 m2 bruto vloeroppervlak gerealiseerd. Op vrijdag 1 april 2016 werd gevierd dat het hoogste punt van de nieuwe huisvesting van Eurojust in Den Haag is bereikt. Programme Manager van Eurojust Jacques Vos plaatste op symbolische wijze de vloer van het dakopbouw op ca. 50 meter hoogte. Hij sprak namens het Rijksvastgoedbedrijf en Eurojust zijn waardering uit voor het bouwplaatspersoneel.

Bouw afgerond

Op 24 maart 2017 werd de bouw afgerond. Hierna werd er volop gewerkt aan de inrichting en aan de verhuizing. Sinds de zomer van 2017 is Eurojust volledig operationeel aan de Johan de Wittlaan. Zijne Majesteit de Koning opende 4 oktober 2017 in Den Haag de nieuwbouw van Eurojust. De komende 15 tot 20 jaar is dit het centrum van waaruit Eurojust zich inzet tegen grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme.

Projectorganisatie

Mecanoo-Haskoning is het integrale ontwerpteam dat het definitieve ontwerp voor de nieuwe huisvesting heeft gemaakt. Hun ontwerpvisie sluit het beste aan op de volgende aspecten in relatie tot de nieuwbouwlocatie van Eurojust: architectonische kwaliteit, stedenbouwkundige integratie en landschappelijk ontwerp, functionaliteit en programma van eisen, onderhoud en duurzaamheid en geïntegreerd ontwerpproces.

In augustus 2013 is het project Europees aanbesteed. Het Rijk gunde op 14 juli 2014 de opdracht voor de bouw en onderhoud van de nieuwe huisvesting van de internationale organisatie Eurojust aan Heijmans Utiliteit BV. Het Build en Maintain contract loopt 15 jaar met een optie tot 5 jaar verlenging. De netto contante waarde van het contract is € 105 miljoen.

De nieuwbouw Eurojust behaalde een BREEAM kwalificatie van 3 sterren (Very Good), met een score van 55,89%.

Over Eurojust

Eurojust is een orgaan van de Europese Unie, opgericht om de effectiviteit en efficiency van nationale opsporings- en vervolgingsautoriteiten te verbeteren op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit. Diverse internationale (justitiële) overheidsorganisaties, waaronder Europol en het Internationaal Strafhof, zijn gevestigd in Nederland. Het aanbieden van een geschikte vestigingslocatie voor dergelijke organisaties is onderdeel van het kabinetsbeleid en past in de ontwikkeling van Den Haag als Internationale stad van Vrede en Recht. Kenmerkend voor het ontwerp van de nieuwe huisvesting zijn de lichte gevel van composiet met daarin hellend glas en de glooiende landschapstuin, zorgvuldig ingepast in de groene stadsomgeving.

Locatie

Den Haag, Eurojust