Den Haag, De Resident

Het Rijksvastgoedbedrijf liet kantoorgebouw De Resident in Den Haag aanpassen. Tot begin 2013 was het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gehuisvest in De Resident. VWS zat tijdelijk in De Hoftoren. In juli 2015 is VWS teruggekeerd naar De Resident samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De Resident, Den Haag. Atrium.
Beeld: René Verleg
Atrium van de Resident, Den Haag

Kenmerken

  • Adres: Zwarteweg / Parnassusplein, Den Haag
  • Functie: kantoor
  • Gebruikers: ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Vloeroppervlakte (bvo): 62.000 m2 (exclusief parkeerruimte)
  • Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf
  • Opdrachtnemer aannemer: Heijmans, technisch advies: Antea Group, architect: Cepezed, interieurarchitect: Hofman Dujardin

In april 2014 startte de verbouwing van kantoorgebouw De Resident in Den Haag. Op 24 april 2015 vond de overdracht plaats. Met het plaatsen van zijn handtekening bij een kunstwerk heropende Z.M. Koning Willem-Alexander op 10 november officieel de Resident.

Sinds de verbouwing passen er twee ministeries in het gebouw: Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het huidige binnenplein – het Parnassusplein – is overkapt tot atrium. Naast de bouw van het atrium is het interieur van De Resident aangepast zodat er 2.400 werkplekken ontstaan voor 2.700 ambtenaren.

Sinds juli 2015 zijn VWS en SZW gehuisvest in De Resident. Een deel van het nieuwe atrium is  overdag voor iedereen toegankelijk.

In september 2017 won het atrium in De Resident de Steel Design Award.

Geschiedenis

In de jaren negentig werd een gebied in de binnenstad van Den Haag ontwikkeld met kantoortorens, woningen, winkels en pleinen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was gevestigd in de karakteristieke punttorens van De Resident: Helicon en Castalia. Deze gebouwen waren nog gescheiden door het Parnassusplein.

Het kabinet wil verschillende ministeries onder 1 dak samenbrengen. Het samen huisvesten van SZW en VWS in De Resident maakt onderdeel uit van dit plan.

Locatie

De Resident, Parnassusplein Den Haag