Den Haag, Bezuidenhoutseweg 30 (B30)

Het Rijksvastgoedbedrijf zorgde voor de renovatie van het voormalige gebouw van het ministerie van Economische Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag. De opdracht voor renovatie en exploitatie van het pand werd in maart 2014 gegund. Sinds 29 september 2016 zijn in dit pand gevestigd het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Beeld: Corné Bastiaansen
Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

Kenmerken

 • Adres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag
 • Functie: Kantoorgebouw
 • Gebruikers: Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.
 • Bouwjaar: 1917
 • Architecten: D. Knuttel (1917); H.J.M. Ruijssenaars (1994); KAAN architecten en Braaksma & Roos (2014).
 • Vloeroppervlakte (bvo): 21.000 m2
 • Perceeloppervlakte: 165 ha
 • Monument: Rijksmonument
 • Kunst: S.J. Tempelman, vier staande figuren op voorgevel (omstreeks 1917); Rob Birza, atriumvloer (2016)
 • Opdrachtnemer: Facilicom (PPS B30)
 • Contractvorm: DBFMO
 • In gebruik genomen: 29 september 2016

PPS

Het renovatieproject was een publiek-private samenwerking ( PPS). Het Rijksvastgoedbedrijf was de aanbestedende dienst voor de renovatie en herinrichting van het monumentale gebouw uit 1917. Het voormalige gebouw van het ministerie van Economische Zaken is een flexibel kantoor voor meerdere organisaties met 450 werkplekken en een publiek gebied.

De opdracht voor renovatie en exploitatie van het pand is in maart 2014 gegund aan Facilicom (PPS B30). Met dit bedrijf sloot het Rijksvastgoedbedrijf het DBFMO-contract met een looptijd van 30 jaar.

Geschiedenis

De hoofdzetel van het voormalig ministerie van Landbouw, Handel en Nijverheid, (het latere ministerie van Economische Zaken) is gebouwd in de jaren 1912 tot 1917 onder leiding van Rijksbouwmeester Daniël E.C. Knuttel. Henricus Th. (Henry) Teeuwisse, J.F. van Hoytema en Gustav Cornelis (Kees) Bremer maakten het ontwerp.

Het gebouw vormt in tijd en architectuur het slotstuk van de klassieke rijksgebouwen. De architect heeft zich laten inspireren door het Classicisme van de 17e eeuw. Het pand heeft vier vleugels rond een langgerekte, vrij smalle binnenplaats. De voor- en achtervleugel steken aan weerskanten ver buiten de verbindende vleugels uit. Hal en trapportaal in het gebouw zijn nog geheel in oorspronkelijke staat en leiden naar de oorspronkelijke vertrekken van bewindslieden en ambtelijke top. Behalve het Franse natuursteen in de voorgevel is voor de bouw uitsluitend Nederlands fabricaat gebruikt. De vier staande figuren op de voorgevel (gemaakt door Simon J. Tempelman) stellen het oorspronkelijke werkgebied van het ministerie voor: Handel, Nijverheid, Visserij en Landbouw.

In 1991-1994 is het ministeriegebouw uitgebreid (6.000 m2) naar ontwerp van Hans Ruijssenaars. Daarbij zijn twee extra verdiepingen in de kap geplaatst. Aan de buitenkant van de zijvleugels kwamen twee paviljoens, de vleugels zelf zijn verhoogd en de binnenplaats is overkapt.

Het gerenoveerde gebouw is op 29 september 2016 in gebruik genomen.

Op 19 april opent Koning Willem-Alexander het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 30.

Locatie

Den Haag, Bezuidenhoutseweg 30