Breda, Gerechtsgebouw

De Raad voor de Rechtspraak en het Parket-Generaal hebben het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd om de nieuwe huisvesting voor de Rechterlijke Organisatie in Breda te realiseren.

Breda, gerechtsgebouw
Beeld: Erik Jansen

Kenmerken

  • Adres: Stationskwartier, Breda
  • Functie: Gerechtsgebouw
  • Gebruiker: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant en Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuidwest Nederland (vestiging Breda)
  • Vloeroppervlakte (bvo): 27.000 m2
  • Contract: PPS/DBFMO, contractduur 30 jaar
  • Planning: De eerste zittingen aan de Stationslaan zijn vanaf dinsdag 5 juni 2018.

Geschiedenis

Aanleiding voor de nieuwbouw is onder meer een sterke toename van het aantal zaken. De groei van de rechterlijke organisatie heeft zijn weerslag op de indeling van en de bedrijfsvoering binnen het bestaande gerechtsgebouw. Daarnaast staat het huidige gerechtsgebouw aan de vooravond van aanzienlijke vervangingsinvesteringen.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant was gehuisvest in de Sluissingel 20 in Breda. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant was gehuisvest aan de Fellenoordstraat 62 in Breda.

Aanbesteding

Voor het project nieuwbouw Gerechtsgebouw Breda zijn op 12 april 2013 drie consortia geselecteerd om deel te nemen aan de dialoog. Op 3 april 2015 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen uitgesproken om het consortium InBalans aan te wijzen als geselecteerde inschrijver voor het nieuwe gerechtsgebouw Breda.

Het Rijksvastgoedbedrijf gunde op 23 april 2015 de opdracht voor het nieuwe gerechtsgebouw in Breda aan InBalans. Het DBFMO-contract is op 12 mei 2015 ondertekend. Op 30 juni 2015 ondertekenden het Rijksvastgoedbedrijf en consortium InBalans de financieringsovereenkomsten, waarmee de zogenaamde Financial Close werd bereikt.

Donderdag 4 februari 2016 reikte het Rijksvastgoedbedrijf het aanvangscertificaat uit aan consortium InBalans waarmee de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw Breda officieel van start ging. De bouw bereikte 6 juli 2017 het hoogste punt van maar liefst 66 meter. Het Rijksvastgoedbedrijf gaf op 4 juni 2018 het voltooiingscertificaat af aan InBalans. De eerste zittingen zijn sinds dinsdag 5 juni 2018. Zijne Majesteit de Koning opende op 14 september 2018 het nieuwe gerechtsgebouw in Breda

pps

InBalans heeft conform de Europese aanbestedingsregelgeving een inschrijving gedaan die, na een intensief beoordelingstraject op kwaliteitsaspecten, economisch als het meest voordelig is geselecteerd. Het gerechtsgebouw wordt ontworpen, gerealiseerd en beheerd via een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBFMO-contract.

Dit betekent dat InBalans verantwoordelijk is voor het ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van het nieuwe gebouw, alsook de facilitaire dienstverlening. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van 30 jaar met een netto contante waarde van bijna 172 miljoen euro.

Consortium InBalans

Het consortium InBalans is een samenwerkingsverband tussen VolkerWessels Bouw- en Vastgoedontwikkeling, Facilicom en Macquarie Capital Group. Hootmans architectenbureau heeft in samenwerking met Architectenbureau Paul de Ruiter, interieurarchitect Sevil Peach en Karres en Brands Landschapsarchitecten het ontwerp gemaakt. Visser & Smit Bouw zal de realisatie voor haar rekening nemen. Arup en HOMIJ Technische Installaties zijn verantwoordelijk voor het installatietechnische ontwerp en de realisatie hiervan. Facilicom zal gedurende de 30 jaar de facilitaire dienstverlening faciliteren.

Rechtbank, Openbaar Ministerie en Raad voor de Kinderbescherming in één gebouw

In het nieuwe gerechtsgebouw neemt naast de rechtbank en het Openbaar Ministerie ook de Raad voor de Kinderbescherming haar intrek. Drie organisaties onder één dak, goed bereikbaar voor de burger en de medewerkers, met uitnodigende faciliteiten zoals spreekkamers, overlegplekken en een koffiecorner. Het delen van een gebouw en faciliteiten zoals de beveiliging, vergaderfaciliteiten en catering levert synergievoordelen op.

Locatie

Nieuwbouw gerechtsgebouw Breda