Amsterdam, Het Nieuwe Rijksmuseum

Het Rijksmuseum Amsterdam onderging de grootste renovatie en restauratie in zijn geschiedenis. Het gebouw van architect Cuypers dateert uit 1885 en is een uniek historisch monument. De aanpassingen aan de eisen van de tijd mogen daarom geen afbreuk doen aan het oorspronkelijke ontwerp. Na de verbouwing is het een modern gebouw voor een miljoenenpubliek en behoort het weer tot de internationale top van toonaangevende musea.

Kenmerken

  • Adres: Museumstraat 1, Amsterdam
  • Gebruiker: Het Rijksmuseum Amsterdam
  • Opdrachtgever: Het Rijksmuseum Amsterdam en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Architectuur

De publieksfunctie van het gebouw kreeg veel aandacht in de plannen van architecten Cruz y Ortiz zonder de monumentale waarde aan te tasten. Andere functies, zoals het beheren, conserveren en restaureren van de omvangrijke collectie worden daartoe in aparte gebouwen ondergebracht.

Het vernieuwde Rijksmuseum viel in de prijzen:

  • De Spaanse architecten Antonio Cruz en Antonio Ortiz zijn op 22 april 2014 in Madrid onderscheiden met een lintje van de Koning voor de renovatie van het Rijksmuseum.
  • De Amsterdamse Architectuur Prijs 2014 ging op 10 mei 2014 naar het Rijksmuseum.
Verbouwing Rijksmuseum

16 juli 2012: afsluiting van de verbouwing

Feiten en cijfers over het Nieuwe Rijksmuseum

Omvang

Oppervlakte: hoofdgebouw 44.500 m2, Aziatisch Paviljoen 1.115 m2, Studiecentrum met energiecentrum 2.800 m2. De tentoonstellingsoppervlakte is 14.500 m2. Totale lengte energiering: 500 m

Materialen

Wapeningsstaal 1.200 ton (60 trailers), damwand 1.500 ton, 11.000 m2 (60 trailers), onderwaterbeton 2.100 m3 (250 betonmixers), overig beton 7.250 m3 (800 betonmixers), schroefinjectiepalen 900 stuks (totale lengte 13.250 m).

Het diepste punt ligt ongeveer 9,25 m onder het maaiveld. Maar de damwanden van de energiering en het energiecentrum gaan tot 13 meter, op sommige plaatsen zelfs tot 19 meter onder NAP.

Nieuws

  • Op 16 juli 2012 sloot directeur Alex Vermeulen van de Rijksgebouwendienst de ingrijpende verbouwing van het Rijksmuseum officieel af met de overhandiging van de ‘gouden’ sleutel met inscriptie aan museumdirecteur Wim Pijbes.
  • Op 13 april 2013 opende koningin Beatrix het Rijksmuseum met een officiële handeling op het Museumplein.
  • op 31 oktober 2014 werd de Philipsvleugel, het losstaande gebouw van het Rijksmuseum,  officieel geopend en weer toegankelijk voor het publiek.

Meer feiten en cijfers over de verbouwing van het Rijksmuseum (pdf).

Philipsvleugel

De Philipsvleugel, het losstaande gebouw van het Rijksmuseum, is eveneens gerenoveerd en gerestaureerd. De renovatie vormde het sluitstuk van de ingrijpende vernieuwing van het hoofdgebouw van het Rijksmuseum. De werkzaamheden aan de Philipsvleugel zijn eind april 2013 gestart. De vleugel werd op 31 oktober 2014 officieel geopend en is weer toegankelijk voor het publiek.

De verbouwing, renovatie en restauratie bestaat onder meer uit het vervangen van de glazen lichttoetreding in de kappen van het gebouw, de gevels en daken en het opnieuw inrichten van het gebouw voor tentoonstellingen. De Philipsvleugel is gereed gemaakt als museale ruimte en een gedeelte is ingericht voor het restaurant.

Kunst in het Rijksmuseum

Bij de verbouwing van het Rijksmuseum werd in het kader van de percentageregeling beeldende kunst bij bouwprojecten een bijzonder programma van kunstopdrachten gerealiseerd. Het atelier Rijksbouwmeester begeleide de kunstopdrachten.

Een deel van het budget werd besteed aan tijdelijke kunstopdrachten die een nieuw perspectief bieden op het museum. Ze leggen de verbinding tussen de oude en nieuwe kunst. Alleen het kunstproject van Richard Wright is permanent in het museum te zien. Wright, winnaar van de Turner Prize in 2009, maakte plafondschilderingen in twee grote ruimtes links en rechts van de Nachtwachtzaal. De schilderingen zijn geïnspireerd op het oorspronkelijke decoratieve schilderwerk van architect Pierre Cuypers. Ze tonen waaiers van duizenden sterren die één voor één met de hand zijn aangebracht.

Meer informatie over de tijdelijke en permanente kunstprojecten is te vinden in de factsheet Kunst in het Rijksmuseum.

Locatie

Rijksmuseum, Amsterdam

Amsterdam, Rijksmuseum