Amsterdam, rechtbank

De Raad voor de Rechtspraak heeft het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd nieuwe huisvesting te realiseren voor de rechtbank Amsterdam. In 2010 is besloten tot herhuisvesting van de rechtbank op de huidige locatie op de Zuidas. Vanaf december 2020 bevindt het project zich in de exploitatiefase. De eerste zittingen vonden plaats op 3 mei 2021.

Beeld: consortium NACH
Impressie nieuwbouw rechtbank Amsterdam

Het project Herhuisvesting Rechtbank Amsterdam werd in fasen uitgevoerd, omdat de rechtbank gedurende de bouw gewoon open bleef. De rechtbank Amsterdam bestond uit de bouwdelen A-B-C-D-E-F. De tijdelijke rechtbank uit de bouwdelen E-F aangevuld met tijdelijke nieuwbouw G en tijdelijke parkeerruimte.  Nu de nieuwe permanente rechtbank in Amsterdam klaar is, wordt het tijdelijke pand volgens plan naar een nieuwe locatie in Enschede verplaatst.

Kenmerken

  • Adres: Parnassusweg 220, Amsterdam
  • Functie: rechtbank
  • Gebruiker: rechtbank Amsterdam
  • Vloeroppervlakte (bvo): totale oppervlakte definitieve rechtbank circa 47.250 m2 BVO (exclusief parkeren)

Aanbestedingen

De tijdelijke rechtbank, tijdelijke parkeervoorziening en de definitieve nieuwbouw zijn apart aanbesteed. De tijdelijke rechtbank [bouwdelen E-F aangevuld met tijdelijke nieuwbouw G] was het tijdelijke onderkomen tijdens de bouw van de nieuwe rechtbank van Amsterdam.

Definitieve rechtbank

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht voor de nieuwbouw van de rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg gegund aan het consortium NACH - New Amsterdam Court House.

Consortium NACH

Het consortium NACH is geïnitieerd door Macquarie Capital, ABT, DVP, KAAN Architecten, BiUM, Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen. Het samenwerkingsverband werd uitgebreid met Heijmans en Facilicom

Geschiedenis

Sinds 1999 zijn er gesprekken over (her)huisvesting van de rechtbank Amsterdam. Het huidige Parnascomplex kan niet worden verbouwd tot een optimale, efficiënte nieuwe huisvesting. In 2010 is besloten tot herhuisvesting op de huidige locatie op de Zuidas.

Het project Herhuisvesting Rechtbank Amsterdam werd in fasen uitgevoerd, omdat de rechtbank gedurende de bouw gewoon open blijft. De huidige rechtbank Amsterdam bestaat uit de bouwdelen A-B-C-D-E-F. De tijdelijke rechtbank bestaat uit de bouwdelen E-F aangevuld met tijdelijke nieuwbouw G en tijdelijke parkeerruimte.

De fasen zijn:

  • nieuwbouw deel G van de tijdelijke rechtbank (zittingzalen, rc/verhoorgebied en de daarbij behorende voorzieningen) op het terrein aan de Frederik Roeskesstraat, tijdelijke parkeervoorziening achter de huidige bebouwing, grenzend aan de A10
  • medewerkers uit een deel van het huidige complex (torens A t/m D) verhuizen naar de bestaande torens E en F en de bestaande nevenlocaties Strawinskyhuis en Bruggebouw (kantoorfuncties)
  • sloop (gedeeltelijk) van het vrijgekomen complex (torens A t/m D)
  • nieuwbouw definitief gebouw op plaats van de huidige torens A t/m D
  • verwijdering van tijdelijk gebouw G en tijdelijke parkeervoorziening, afstoot van de nevenlocaties Strawinskyhuis en Bruggebouw

Locatie

Herhuisvesting rechtbank Amsterdam