Amsterdam, European Medicines Agency (EMA)

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseerde een kantoorgebouw met een conferentiecentrum voor de European Medicines Agency (EMA) aan de Domenico Scarlattilaan op de Amsterdamse Zuidas. Op 15 november 2019 leverde het Rijksvastgoedbedrijf het nieuwe kantoor op aan EMA. EMA verliet Londen door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Het aanbieden van een geschikte vestigingslocatie voor internationale organisaties zoals EMA is onderdeel van het kabinetsbeleid.

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf
Impressie toekomstige huisvesting European Medicines Agency (EMA) aan Zuidas in Amsterdam

Kenmerken

  • Adres: Domenico Scarlattilaan 6, Amsterdam
  • Functie: kantoor en conferentiecentrum
  • Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nederland trad op als gastland. Het Rijksvastgoedbedrijf voerde de opdracht uit voor het ministerie.
  • Opdrachtnemer: Bouwcombinatie EMA, bestaande uit Dura Vermeer en Heijmans
  • Omvang:  38.812 m2,
  • Contract: Design, Build, Maintain ( DBM)
  • Bouwjaar:  2018-2019
  • Planning:

Achtergrond

Het gebouw is gerealiseerd aan de oostzijde van de Amsterdamse Zuidas. Hiervoor kocht het Rijksvastgoedbedrijf plot 12 aan. Het pand biedt plaats aan ongeveer 900 medewerkers, afkomstig uit zo’n 30 landen. Jaarlijks ontvangt EMA ongeveer 36.000 bezoekers en zijn er 500 à 600 internationale vergaderingen. Daarom heeft het gebouw ook vergader- en congresvoorzieningen.

EMA verliet Londen door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Op 20 november 2017 wezen de lidstaten van de EU de vestiging van de Europese organisatie toe aan Nederland.

Beeld: Ronald Tilleman
Spark-gebouw in Amsterdam Sloterdijk, tijdelijke huisvesting European Medicines Agency (EMA)

Tijdelijke huisvesting Spark-gebouw

Tot de definitieve verhuizing, maakte EMA gebruik van tijdelijke huisvesting in Amsterdam. Op 9 januari 2019 droeg minister Bruins voor Medische Zorg en Sport de sleutel van het Spark-gebouw over aan EMA. De verhuizing naar het nieuwe gebouw vond tijdens de kerstperiode 2019 plaats. In januari 2020 is de verhuizing voltooid. Vanaf 20 januari is het EMA volledig operationeel vanuit het nieuwe gebouw.

Huisvesting EMA Zuidas

Vooruitlopend op toekenning aan Nederland, is op 6 oktober 2017 een begin gemaakt met de aanbestedingsprocedure voor de bouw: de selectiefase. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht gegund aan Dura Vermeer. Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ondertekende de opdracht van 255 miljoen euro op donderdag 8 maart 2018. Dura Vermeer werkt het voorontwerp van Fokke van Dijk (architect bij het Rijksvastgoedbedrijf) verder uit, bouwt het pand en doet 20 jaar het onderhoud. Dura Vermeer werkt daarvoor samen met andere bedrijven. Op maandag 28 mei 2018 is de start gemarkeerd van de nieuwbouw. Op 18 september 2018 bereikte de kern van het EMA-gebouw het hoogste punt.

European Medicines Agency (EMA)

Het EMA is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen voor mensen en dieren die op de Europese markt worden toegelaten.

EMA, Domenico Scarlattilaan, Amsterdam

(Beeldtitel: 15 november 2019. Beeldtekst: #As promised. #Zoals beloofd.)

DRUKKE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO

(Versnelde beelden van de bouw van een betonnen bouwwerk. De werkzaamheden gaan dag en nacht door. Uiteindelijk wordt de definitieve hoogte van het bouwwerk bereikt: ongeveer tachtig meter.)

(Aan de voet ontstaat een gebouw van zo'n drie verdiepingen. Om het betonnen bouwwerk heen, dat de kern van een nieuw kantoorpand blijkt te zijn, wordt een stalen constructie geplaatst, het skelet van uiteindelijk zo'n negentien verdiepingen. Bij het gebouw zijn meerdere hoge kranen druk in de weer.)

(Terwijl de laatste verdiepingen ontstaan, wordt beneden begonnen met het plaatsen van de buitenwand die voornamelijk uit langwerpige ramen bestaat.)

(Als het kantoorgebouw klaar is, verschijnt er een animatie van siervuurwerk. Na een tijdje maakt het vuurwerk plaats voor de logo's van de Rijksoverheid, Relocatema, Bouwcombinatie EMA en gemeente Amsterdam. Daarna wordt het beeld zwart.)