Lage Zwaluwe, Windlocatie A16 (verwacht)

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voornemen om op een gedeelte van de verpachte grond gelegen aan de Zwaluwsedijk 3 te Lage Zwaluwe, een zakelijk recht te vestigen ten behoeve van NUON Wind, mits andere partijen daar geen interesse in hebben. Het gaat hierbij om een nieuwe uitgifte in recht van opstal ten behoeve van 1 windturbine welke is gelegen aan de noordzijde van een door NUON te ontwikkelen windturbinelijn in het project Windenergie A16.

Lage Zwaluwe Windturbine ten noorden van NUON Windpark A16

Kenmerken

Windturbinepark A16 Lage Zwaluwe