Veere, Oosterscheldekering (verwacht)

Voornemen tot overeenkomst: Windparken Oosterscheldekering

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om op percelen die onderdeel uitmaken van de Oosterscheldekering 13 zakelijke rechten te vestigen ten behoeve van dochterondernemingen van E-Connection Holding B.V. (Windpark Cluster BV, Windpark Roompotsluis 2 BV, Poolvoet BV, RP-West BV, Windpark Neeltje-Jans 2 BV).

Veere, Oosterscheldekering

Objectinformatie:

Veere, Oosterscheldekering