Almere Buiten A6, zonneveld

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere onderzoeken of het mogelijk is zonne-energie op te wekken op een gebied van 93 hectare, gelegen tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de grond. Het is de bedoeling dat een marktpartij voor 25 jaar de zonnepanelen gaat bouwen, exploiteren en beheren. Het stuk grond is nu in gebruik als landbouwgrond. Voor het Rijksvastgoedbedrijf is onderzoek naar het inzetten van landbouwgrond voor zonne-energie een pilot.

Overzichtskaart Almere Zonneveld, onderzoeksgebied

Kenmerken

 • Adres: Almere Buiten, tussen de Trekweg en de A6, tegenover de Eilandenbuurt en de Stripheldenbuurt
 • Functie: opwekken zonne-energie, op een groene manier ingepast in het landschap
 • Oppervlakte: 93 hectare, waarvan minimaal 20 hectare zonnepanelen
 • Planning:
  • Participatie en opstellen kaders: 2017 –2019
  • Besluitvorming: 2019
  • Openbare inschrijving door marktpartijen: 2020
  • Aanvraag bestemmingsplan: 2020
  • Start bouw: 2021
  • Gereed: 2021

Stand van zaken

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere hebben in 2015 besloten om de mogelijkheden van dit gebied te onderzoeken. In het 'Onderzoeksrapport Zonneveld Almere Buiten A6' van 24 juni 2019 staand de resultaten van meer dan een jaar onderzoeken, dialoog en participeren.

In het rapport staan vier varianten voor het zonneveld. Per variant ziet u de voor- en nadelen. Ook vindt u in het rapport de uitgangspunten waar het ontwerp van het zonneveld aan moet voldoen, ongeacht de gekozen variant. Zo is de ambitie dat het gebied zorgt voor een verbinding tussen Almere Buiten en de Eemvallei, dat het een recreatieve functie krijgt, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden aan te leggen, en dat het ruimte biedt aan planten en dieren. Daarnaast willen we dat bewoners financieel kunnen meeprofiteren van het zonneveld.

Hoe verder?

Op 25 september 2019 vindt een openbare bijeenkomst plaats waarbij gemeente en Rijksvastgoedbedrijf in gesprek gaan met omwonenden en geïnteresseerden over het onderzoeksrapport. Op basis van alle beschikbare informatie spreekt het college van BenW zich vervolgens uit over een voorkeursvariant. Dan is de gemeenteraad aan zet om te besluiten óf een zonneveld op deze locatie mag en zo ja, met welke uitgangspunten. Als de gemeenteraad hier voor een zonneveld kiest, start er een planologische procedure. Een zonneveld past namelijk niet in het huidige bestemmingsplan. In dat geval start ook de openbare inschrijving via biedboek.nl .

Kaart

Almere, Trekweg