Uddel, Meervelderweg

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt via een openbare inschrijving een perceel bosgrond, gelegen nabij de Meervelderweg te Uddel, groot 6.620 m2. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie A, nummer 5700. 

Beeld: Biedboek.nl

Kenmerken

Adres: Meervelderweg, 3888NK Uddel

Huidig gebruik: Bosgrond/natuur

Bestemming: Natuur, met dubbelbestemming Waarde-Archeologie middelhoog

Perceelgrootte: 6.620 m²

Meer informatie: via Biedboek.nl vanhet Rijksvastgoedbedrijf

Kaart

Uddel, Meervelderweg