Curaçao, Julianadorp, 8e tranche

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat wederom een aantal defensiewoningen verkopen. Het gaat om 10 woningen in de wijk Julianadorp op Curaçao. Het Rijksvastgoedbedrijf is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onder meer belast met het verkopen van overtollig vastgoed.