Breda, Nassausingel 26

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt te koop aan de koepelgevangenis, penitentiaire inrichting (PI) 'De Boschpoort' in Breda. Het complex bestaat uit verschillende gebouwen waaronder de koepel.

Denkrichtingen voor koepel Breda

(Een stad vanuit de lucht.)

VOICE-OVER: In het hart van Breda ligt de koepelgevangenis een uniek gebouw vol historie, klaar voor een nieuw leven.
Een team van het Rijksvastgoedbedrijf werkt met oog voor de stad en haar inwoners aan de plannen voor de toekomst van het complex.
MARC VAN ROOSMALEN: Vanuit de lucht zie je pas echt het bijzondere van deze plek.
Met de herbestemming van dit voormalige gevangeniscomplex kan dit bijzondere stukje stad een geheel nieuwe betekenis krijgen.

(Hij zit in een helikopter.)

VOICE-OVER: De centrale ligging maakt dat het complex een belangrijke rol kan spelen in het bruisend hart van Breda.

(De koepelgevangenis heeft een koepelvormig dak.)

Verder bieden de open ruimtes interessante mogelijkheden om het groen vanuit de singels door te trekken de stad in.
Met Breda vlak onder de Randstad ligt er een grote kans om met de ontwikkeling van dit complex te voorzien in de groeiende vraag naar ruimte.
De rijkdom aan monumentale gebouwen, open plekken en bijzondere ruimten biedt de unieke gelegenheid om in te spelen op deze behoefte en een verrijking te vormen voor de inwoners, de stad en de regio.

(Een verlaten gebouw verandert in een ontwerptekening.)

Met gezellige horeca.

(Voor het gebouw is een druk terras getekend.)

En de aanleg van parken.

(Een lege gang verandert op een tekening in een levendige gang.)

Met ateliers voor studenten.

(In een kantoor verschijnen mensen.)

En ruimte voor bedrijven.

(Een vergaderruimte verandert in een revalidatieruimte.)

Maar ook met plekken voor zorgverlening.

(In de gevangenis verschijnen bomen.)

En fijn wonen voor jong en oud.

(Van Roosmalen loopt door de gevangenis.)

Hoe kan een stuk stad dat van oudsher omsloten, gesloten en ontoegankelijk was zich openen en zich ontwikkelen vanuit haar eigen karakter en een nieuwe betekenis krijgen voor de stad van nu?
Dat is mede op basis van de suggesties die we hebben meegenomen heeft zich ontwikkeld, geformuleerd in twee verschillende, vrij extreme denkrichtingen.

(Het complex vanuit de lucht.)

VOICE-OVER: In de eerste verkenning rijst de markante kap boven de stad uit en biedt deze ruimte aan verschillende woonvormen en publieke functies.
De ommuring wordt versterkt met woningen en de ruimte om de koepel wordt een groot, groen park.
Met openingen in de muur wordt het complex met de stad verbonden.

(Pijlen bij de openingen wijzen naar de stad.)

In de tweede verkenning gaat het dak eraf.
Er ontstaat een plein, omsloten door woningen en groene terrassen.
Op het binnenterrein wordt nieuwe bebouwing aan elkaar gekoppeld door hofjes en stegen, een sfeervol, nieuw stukje stad.
De monumentale kap vindt een nieuwe bestemming als paviljoen op het Chassé-terrein.
Beide denkrichtingen schetsen zo op eigen wijze een toekomstbeeld voor het complex als bijzondere verrijking van Breda.
Het Rijksvastgoedbedrijf wil met deze beelden de markt prikkelen om na te denken over de herbestemming van het koepelcomplex.
Geïnspireerd? Kijk op biedboek.nl.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksvastgoedbedrijf. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Geïnspireerd? Kijk op biedboek.nl.)

Kenmerken

  • Adres: Nassausingel 26, 4811 EE Breda (adres andere ingang: Kloosterlaan 174)
  • Huidig gebruik: Tijdelijk beheer
  • Bestemming: Maatschappelijk
  • Oppervlakte (BVO): circa 37.000 m2
  • Perceelgrootte: ca. 33.000 m²
  • Bouwjaar: circa 1886
  • Meer informatie: biedboek.nl van het Rijksvastgoedbedrijf
Breda, Kloosterlaan 174, koepelgevangenis

Kaart

Breda, Nassausingel 26