Zeewolde, antennepark

Het Rijksvastgoedbedrijf verzorgt voor het antennepark in Zeewolde de sloop, de plaatsing van een warmtewisselaar, de verbouwing van het zendgebouw en de herinrichting. Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert dit in opdracht van het ministerie van Defensie.

Beeld: Hans Roggen
Antennepark Zeewolde

Kenmerken

 • Adres:  Juttepeerlaan 1, Zeewolde
 • Functie:  het ministerie van Defensie gaat het antennepark in het buitengebied gebruiken voor communicatie tussen schepen,  en militaire eenheden in missie gebieden
 • Gebruiker: DMO, ministerie van Defensie
 • Vloeroppervlakte (bvo):
  • antenneveld:  13 ha.
  • zendgebouw: 2600 m2 bvo
 • Opdrachtgever: ministerie van Defensie
 • Planning:
  • Oplevering sloopwerk antennes eind april 2018
  • Start werkzaamheden warmte wisselaar juni 2018
  • Oplevering warmte wisselaar najaar 2018
  • Start aanbesteding verbouwing pand juni 2018
  • Start verbouwing maart 2020
  • Oplevering: de bouwkundige oplevering van het gebouw heeft op 20 mei 2021 tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de gecontracteerde aannemer plaatsgevonden. De locatie Zeewolde is nog niet formeel overgedragen van het Rijksvastgoedbedrijf aan Defensie, wel is er sinds de bouwkundige oplevering van 20 mei 2021 permanente bezetting om de locatie 24/7 door Defensiemedewerkers te bewaken.

   De locatie Zeewolde is eind februari 2023 operationeel gegaan. In de komende periode zal de formele overdracht tussen het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie plaatsvinden. Daarnaast zal Defensie de inrichting van de locatie verzorgen. Dit betreft onder andere het plaatsen van antennes en zenders.
 • Contact: communicatie.it@mindef.nl

Het project

Het project is onderdeel van het traject Modernisering HF Walinfrastructuur, van het ministerie van Defensie,  waarbij het aantal antenneparken wordt verminderd. Van 12  locaties gaat Defensie terug naar zes locaties in Nederland en drie op Curaçao. Eén van deze nieuwe locaties in Nederland is het voormalige kortegolfzendstation van de Radio Nederland Wereld Omroep in Zeewolde.  De locatie is door het ministerie van Defensie aangekocht om te dienen als nieuwe zendlocatie voor het ministerie. De huidige zendmasten van de Wereld Omroep zijn niet herbruikbaar en worden daarom vervangen door nieuwe kleinere masten met minder vermogen. Om het zendstation komt een hekwerk te staan en er zal 24/7 bewaking zijn.

Aanbesteding

De sloopwerkzaamheden zijn aanbesteed en worden verzorgd door RGS te Rijssen. Met de opdracht aan RSG is een aanneemsom van €100.000 gemoeid.

De plaatsing van de warmteregelaar is aanbesteed en wordt door Tjaden B.V. uitgevoerd. Met deze opdracht is ongeveer €300.000 gemoeid.

De aanbesteding voor de verbouwing van het gebouw op het park is in december 2019 aan Van Norel Bouwgroep te Epe gegund.

Antennepark, Juttepeerlaan 1, Zeewolde