Vlissingen, justitieel complex (JCV)

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert een justitieel complex in Vlissingen (JCV).  In de zomer van 2020 sloten het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland het bestuursakkoord “Wind in de Zeilen”. Onderdeel hiervan is de realisatie van het justitieel complex op de voormalige locatie voor de marinierskazerne. Het JCV  bestaat uit een extra beveiligde zittingslocatie (een rechtbank), een penitentiaire inrichting voor zwaardere doelgroepen met een extra beveiligde inrichting (een gevangenis) en een overnachtingslocatie voor onder andere rechters en officieren.

Vlissingen, justitieel complex (JVC)
Beeld: Impressie Stadslandgoed Nieuwerve, H+N+S landschapsarchitecten

Kenmerken

 • Functie:
  • een overnachtingsfaciliteit voor verblijf en verrichten van werkzaamheden voor onder andere rechters, vanuit oogpunt van veiligheid;
  • een Penitentiaire Inrichting (PI)  bestaande uit een uitgebreid beveiligde inrichting met 192 plaatsen en een extra beveiligde inrichting (EBI) met 30 plaatsen;
  • een steunpunt van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O).
 • Gebruiker: 
  • De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt gebruik van de PI en het steunpunt van DV&O.
  • Het Openbaar Ministerie (OM) en de Raad van de rechtspraak maken gebruik van de extra beveiligde zittingslocatie en de overnachtingsfaciliteit.
 • Indicatieve planning: start bouw verwacht eind 2023

Het JCV levert een bijdrage aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving, in het bijzonder aan het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Het complex biedt daartoe, in samenwerking met de regio Zeeland, een unieke omgeving voor de uitvoering van de processen binnen de strafrecht- en executieketen op het hoogste beveiligingsniveau.

Status

Het project bevindt zich in de definitiefase. De gebruikers stellen gezamenlijk een ruimtelijk functioneel programma van eisen (PvE) op. Dit PvE wordt door het Rijksvastgoedbedrijf uitgewerkt tot een vraagspecificatie.

Aanleiding

Betrokken bestuursorganen waaronder het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en andere partijen hebben ingestemd met het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar deze locatie in Vlissingen.

Locatie

Bij de besluitvorming over het pakket Wind in de zeilen, was nog niet bekend op welke plek dit justitieel complex precies zou komen. Namens alle partijen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opdracht gegeven aan het College van Rijksadviseurs, om een advies op te stellen voor de inpassing van het complex op de voormalige locatie voor de marinierskazerne. In samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten heeft dit geleid tot een verkenning (Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen), die een visie geeft op het gehele gebied van de voormalige locatie voor de marinierskazerne. De definitieve locatie voor het JCV is op 28 januari 2021 vastgesteld.

Vlissingen, justitieel complex (JVC)