Utrecht, RIVM/CBG

Het Rijksvastgoedbedrijf laat in Utrecht nieuwbouw ontwikkelen voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het agentschap van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Artist impression RIVM/CBG zicht vanaf de OV halte

Kenmerken project

  • Adres: Helsinkilaan 1, Utrecht (Utrecht Science Park (USP) / Uithof Utrecht)
  • Functie: kantoren en laboratoria
  • Gebruikers: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het agentschap van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
  • Vloeroppervlakte (bvo): circa 70.000 m2 bruto vloeroppervlak exclusief parkeren
  • Opdrachtnemer: StruktonHurksHeijmans
  • Opdrachtgever: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Contract: DBFMO, looptijd 25 jaar

Stand van zaken

Op 6 juli 2016 informeerde minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Kamer dat de bouw van de nieuwe huisvesting voor RIVM en CBG minimaal anderhalf jaar later start dan gepland. De ingebruikname van de nieuwbouw van het RIVM-CBG stond gepland voor het najaar van 2018. Het ontwerp voor de nieuwbouw voldeed nog niet aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten. Zie wegtotdewetenschap.nl: 'Start bouw RIVM en CBG uitgesteld'

De maatregelen die door het consortium SHH moeten worden genomen om dit op te lossen zijn getoetst en ingepast in het ontwerp. Op 16 januari 2017 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het aanvangscertificaat (AC) afgegeven.

In de week van 4 september 2017 starten de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe huisvesting.

Bouwupdate 5 oktober 2017: De heiwerkzaamheden liggen op schema en bijna alle 242 palen zijn geheid.

De totale bouwtijd is ongeveer vier jaar. De beschikbaarheid van de nieuwbouw wordt verwacht in het najaar van 2021.

Bouwjournaal, april 2019

Een uitleg over de bouw van de kernen volgens het principe van 'glijden'.

Een week geleden zijn we begonnen met het optrekken van de twee grootste van vier kernen van het gebouw.
Deze trekken we op volgens het principe van de glijbekisting.
Dat wil zeggen: 24 uur per dag, zeven op zeven, wordt er wapening aangebracht, beton gestort en wordt de bekisting met een snelheid van circa tien centimeter per uur omhoog getrokken.

Vanuit de vrachtwagen wordt het beton gestort in de pomp en gaat het via deze grijze leiding richting de kern en omhoog.Boven wordt het verdeeld middels die grote rode kraan.
Wat je hier ziet, is eigenlijk het volcontinu aanbrengen van het wapeningsstaal en het storten van het beton. Tijdens het storten van het beton wordt middels een trilnaald het beton verdicht.
Hier zijn we aangekomen op de eerste steiger onder het werkplatform.

Hier zien we het resultaat van de werkzaamheden boven.
Dit is de bekisting, voor beton dat boven gestort wordt.
Dat blijft ongeveer tien uur in deze bekisting en komt er dan onderuit.
Deze is dan hard genoeg om te blijven staan en nog zacht genoeg om te bewerken.

We zitten nu ongeveer op zeventien meter.
We gaan naar 74,5 meter. Dat zal ongeveer eind april zijn, dat we daar geraken.

Nieuwbouw RIVM/CBG, Utrecht Science Park