's Hertogenbosch, Paleis van Justitie

Het kantoorgedeelte  van het Paleis van Justitie in 's Hertogenbosch wordt gerenoveerd en verbouwd. 32000m2 wordt aangepakt om het gebouw toekomstig bestendig te maken. De technische installaties waaronder de klimaatbeheersing worden vernieuwd en verduurzaamd. Ook kan de beschikbare ruimte na de verbouwing efficiënter worden benut. Daardoor kunnen er straks naast  rechtbank Oost-Brabant, het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch en het Openbaar Ministerie, ook andere justitie-organisaties hun intrek nemen in het gebouw. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hiertoe opdracht gegeven aan de Bouwcombinatie Dura Vermeer en Croonwolter&dros. Bekijk meer in deze animatie van de bouwcombinatie.

Beeld: Dirk Verwoerd
Paleis van Justitie, Leeghwaterlaan 8, Den Bosch

Kenmerken

 • Adres: Leeghwaterlaan 8, 5223 BA  ‘s-Hertogenbosch
 • Functie: Paleis van Justitie / kantoorgebouw
 • Vloeroppervlakte (bvo):
  • Oppervlakte gebouw: circa 42.000 m2 BVO
  • Oppervlakte gebouw functionele aanpassingen: circa 30.000 m2 BVO
 • Bouwjaar: 1998
 • Opdrachtgever: Raad voor de rechtspraak
 • Opdrachtnemer: consortium Dura Vermeer Heyma en Croonwolter&dros
 • Ontwerp: Fokkema & Partners Architecten
 • Contractvorm: UAC-GC, Design & Build gecombineerd met onderhoud. Het betreft het onderhoud tijdens de uitvoering van de renovatie en één jaar na oplevering voor het hele pand.
 • Planning: gefaseerde uitvoering;
  • Gunning: januari 2020
  • Voorlopig ontwerp: oktober 2020
  • Definitief ontwerp: maart 2021
  • Start uitvoering: Q2 2021
  • Oplevering: medio 2023

Aanleiding

De Rechtspraak, het OM en het ministerie van JenV hebben ervoor gekozen door renovatie en verbeterd ruimtegebruik de JenV organisaties in het Paleis van Justitie te huisvesten. Hierdoor wordt toekomstige leegstand zo veel mogelijk voorkomen en synergie in de ondersteunende dienstverlening behaald.

Ruimte voor meer J&V organisaties

In het gerenoveerde Paleis van Justitie is de beschikbare kantoorruimte efficiënter ingedeeld. Daardoor kunnen er meer justitieorganisaties in het Paleis gehuisvest worden. Na de renovatie nemen de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de Immigratie en Naturalisatiedienst Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) hun intrek in het Paleis.

Paleis van Justitie Den Bosch
Beeld: Lucas van der Wee
Februari 2022. De eerste fase van de ingrijpende renovatie van het Paleis van Justitie in Den Bosch zit erop. Het consortium Dura Vermeer en Croonwolter&dros pakten het gebouw de afgelopen maanden grondig aan, naar ontwerp van Fokkema & Partners. De werkomgeving van de rechtbank Oost-Brabant, het gerechtshof 's-Hertogenbosch en het Openbaar Ministerie is veel duurzamer gemaakt en voldoet weer volledig aan de eisen van de huidige en toekomstige tijd.

Den Bosch, Paleis van Justitie