Rotterdam, Laan op Zuid 45

Het kantoorgebouw, onderdeel van de Wilhelminahof, op de Kop van Zuid, wordt heringericht als rijkskantoor. Het kantoor zal vanaf 2021 huisvesting bieden aan de Belastingdienst, Douane, Rijkwaterstaat, Dienst Uitvoering Onderwijs, Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Raad voor de Kinderbescherming.

Beeld: Marc Blommaert

Kenmerken

 • Adres: Laan op Zuid 45, Rotterdam
 • Functie: rijkskantoor
 • Gebruikers: verschillende rijksdiensten
 • Vloeroppervlakte (bvo):
  • Oppervlakte gebouw inclusief parkeren in kelder: circa 54.000 m2 BVO
  • Oppervlakte gebouw functionele aanpassingen: circa 37.000 m2 BVO
  • Optionele uitbreiding: circa 600 m2 BVO
 • Opdrachtgever: directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) en [gemandateerd] Belastingdienst/Cfd
 • Contractvorm: UAC-GC, Design & Build gecombineerd met onderhoud
 • Planning: 5 juli 2021

Aanleiding

De portefeuillestrategie voor kantoorhuisvesting is uitgewerkt in masterplannen. 1 voor Den Haag en 12 voor de provincies. Ieder masterplan laat zien waar en in welke gebouwen de Rijksoverheid gehuisvest zal worden. Deze gebouwen moeten voldoen aan de richtlijnen voor het nieuwe rijkskantoor. Dit betekent onder andere dat er in een gebouw meerdere organisaties gehuisvest kunnen worden en dat het geschikt is om er flexibel te werken. Vanuit het motto ‘efficiënt en aantrekkelijk’ zorgt het nieuwe rijkskantoor aan de Laan op Zuid in Rotterdam ook voor een forse besparing op de kosten van de rijkshuisvesting.

Stand van zaken

Mei 2018 werd bekend dat Heijmans in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf het huidige belastingkantoor aan Laan op Zuid 45 in Rotterdam gaat herinrichten tot rijkskantoor. 

Kaart

Rotterdam, Laan op Zuid 45
Huidige situatie Laan op Zuid 45, Rotterdam