Nederland, revitalisering vastgoed Defensie

Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf willen tussen 2022 en 2042 twee derde van het Defensievastgoed rigoureus aanpakken. Het revitaliseringsprogramma vastgoed Defensie maakt een eind aan bestaande achterstanden. Het resultaat is een vastgoedportefeuille die ruimte biedt voor de actuele en toekomstige taken van Defensie, voldoet aan alle wet- en regelgeving, betaalbaar en duurzaam is en bovendien veilig en goed leefbaar voor de medewerkers.

Het revitaliseringsprogramma vastgoed leidt vanaf 2022 tot een moderne, duurzame, veilige en betaalbare infrastructuur die aansluit op de huidige en toekomstige taken van Defensie.

Revitalisering vastgoed Defensie
Beeld: Rijksvastgoedbedrijf

Kenmerken

 • Defensievastgoed door heel Nederland:
  • Eerste locatie is de Bernhardkazerne in Amersfoort
  • 27 (clusters van) objecten
  • 35.000 hectare terrein, waarvan 26.000 hectare oefenterrein en schietterrein
  • 10.942 gebouwen, waarvan 289 monumenten
  • 6 miljoen m2 vloeroppervlak
  • 491 km waterleiding
  • 616 km rioleringen
  • 1620 km elektriciteitsleidingen
 • Opdrachtgever: Ministerie van Defensie
 • Planning: 2022-2042.
  In 2019 is het revitaliseringsprogramma vastgoed Defensie gestart met de voorbereidingen.

(Een animatie.)

VOICE-OVER: Een moderne, duurzame en betaalbare infrastructuur voor een krijgsmacht in ontwikkeling.
Eén die goed aansluit en meebeweegt op onze huidige en toekomstige taken.
Dat is waar we voor gaan.
Het objectgerichte revitaliseringsprogramma vastgoed Defensie maakt een eind aan bestaande achterstanden en creëert de werkomgeving van de toekomst.

(Een tijdlijn verschijnt.)

Vanaf 2022 pakt Defensie in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf twee derde van al het vastgoed aan.
Samen maken zij een integrale inventarisatie voor de komende 20 jaar.

(De kaart van Nederland.)

Welke gebouwen kunnen worden gesloopt?
Welke blijven behouden?
En wat moet nieuw worden gebouwd?
Belangrijk hierbij is dat we niet langer kijken naar een enkel gebouw maar naar een heel object.
Denk aan een kazerne, een marinehaven of een vliegbasis inclusief alle gebouwen en ondergrondse infrastructuur.

(Een helikopter vliegt over.)

Veel kleinere gebouwen maken plaats voor efficiëntere nieuwbouw zodat gebouwen geschikt worden voor meerdere doeleinden.
Ruimte wordt gecreëerd en geld wordt bespaard.
Verder laten we onze objecten eigen hernieuwbare energie opwekken en beschermen we ze tegen de gevolgen van klimaatverandering.
Ten slotte zorgen we ervoor dat elk object op lange termijn betaalbaar te onderhouden is met nieuwe installaties en digitale beheersystemen.
In totaal pakt Defensie tussen 2022 en 2042 op deze manier 27 geclusterde objecten aan.
Beheersbaar en goed te managen.
De voorbereidingen voor ons ambitieuze programma zijn in volle gang waarbij we zo veel mogelijk werken met standaardprogramma's van eisen en ontwerpen voor gebouwen en installaties.
En we kijken naar efficiency door het gebruik van contracten voor industriële bouwmethoden met prefabelementen.
Zo creëren Defensie en Rijksvastgoedbedrijf ruimte voor actuele en toekomstige taken.
Hiervoor werken we gebiedsgericht samen met elkaar en met omgeving, overheden en de markt.
Met als resultaat duurzaam en betaalbaar vastgoed dat voldoet aan Defensie- en Rijksdoelstellingen en boven alles veilig en goed leefbaar is voor onze Defensiemedewerkers.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksvastgoedbedrijf. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? www.rijksvastgoedbedrijf.nl/revitalisering-vastgoed-defensie.)

OPGEWEKTE MUZIEK DIE WEGEBT

Pilot: Bernhardkazerne Amersfoort

De eerste locatie voor het revitaliseringsprogramma is de Bernhardkazerne in Amersfoort. Hier kan volgens plan zo'n 90 procent van de 140 gebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor 18 nieuwe, grotere gebouwen. Waar mogelijk wordt circulair gebouwd door gebouwen of materialen opnieuw te gebruiken. De start van de opdracht voor de revitalisering is gepland in 2022.

De vernieuwde Bernhardkazerne moet de weg effenen voor de aanpak van alle 27 (geclusterde) Defensiecomplexen in het programma. Na de Bernhardkazerne volgen de Johannes Postkazerne in Havelte, de vliegbasis Woensdrecht, het cluster Schaarsbergen, de legerplaats Soesterberg en de Nieuwe Haven in Den Helder. Daarna wordt elke paar jaar steeds een cluster van vijf complexen aangepakt.

Aanleiding

De afgelopen decennia is herhaald bezuinigd op het Defensiebudget. Mede daardoor ging de technische staat van het vastgoed van Defensie achteruit. Op dit moment voldoet bijna de helft van de gebouwen en ondergrondse infrastructuur niet meer aan de geldende onderhoudsnorm. Budgetten voor onderhoud worden noodgedwongen vaak gebruikt voor het oplossen van storingen en defecten, waardoor de onderhoudsachterstand verder oploopt. Deze praktijk van 'gaten stoppen' kost onevenredig veel tijd en geld en frustreert de bedrijfsvoering van de krijgsmacht.

Standaard waar het kan, maatwerk waar het moet

Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf werken intensief samen in één projectorganisatie en zoeken ze ook vroegtijdig de samenwerking met provincies, gemeenten en partijen uit de energiesector. Het revitaliseringsprogramma kijkt niet naar een enkel gebouw, maar naar een heel object: een kazerne, een vliegbasis of een marinehaven, inclusief alle gebouwen en ondergrondse infrastructuur. Met compacte, efficiënte nieuwbouw voor meerdere doelen wordt geld en ruimte bespaard. Bij elk object wordt gekeken hoe het op lange termijn betaalbaar te onderhouden is, hoe het zijn eigen hernieuwbare energie kan opwekken en hoe het te beschermen is tegen gevolgen van klimaatverandering 'Standaard waar het kan, maatwerk waar het moet' is het motto.