Nederland, huisvesting vergunninghouders

Het Rijksvastgoedbedrijf helpt (tijdelijke) woonplekken te realiseren die gemeenten kunnen gebruiken om vergunninghouders en andere aandachtsgroepen te huisvesten, aanvullend aan de bestaande woonvoorraad van gemeenten. 

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf
flexwoningen in Den Bosch

Kenmerken

  • Adres: Diverse gemeenten
  • Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid

De huisvesting van aandachtsgroepen is een groot maatschappelijk vraagstuk. Het aanbod voor bijvoorbeeld vergunninghouders (of statushouders) is beperkt door een gebrek aan reguliere woningen. Terwijl er in 2021 behoefte is aan woningen voor 11.000 vergunninghouders. Meerdere departementen hebben de handen ineengeslagen om gemeenten – die verantwoordelijk zijn voor de huisvesting - te helpen bij de oplossing van dit woningvraagstuk.

Het Rijksvastgoedbedrijf helpt (tijdelijke) woonplekken te realiseren die gemeenten kunnen gebruiken om vergunninghouders en andere aandachtsgroepen te huisvesten, aanvullend aan de bestaande woonvoorraad van gemeenten.  Daarvoor inventariseren we potentiële locaties van het Rijk en van gemeenten om te kijken waar relatief snel woonplekken kunnen komen. Het kan gaan om het laten realiseren van woonplekken door flexwoningen op grond of in gebouwen van zowel het Rijk als van derden.

Overheden met vragen rondom huisvesting van vergunninghouders kunnen contact opnemen met het Rijksvastgoedbedrijf via Postbus.RVB.Huisvestingvergunninghouders@rijksoverheid.nl