Nederland, huisvesting daklozen en thuislozen

Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) het leegstaand (overtollig) publiek en maatschappelijk vastgoed in centrumgemeenten in kaart. Samen met de betrokken gemeenten identificeren we gebouwen die potentieel geschikt zijn (te maken) voor huisvesting van (dreigend) dak- en thuislozen. Daarnaast onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of rijksvastgoed ingezet kan worden voor huisvesting van dak- en thuisloze mensen. Hiermee willen we partijen in staat stellen 3.000 extra woonplekken te realiseren

Skills in de stad: maatschappelijke functie van Rijksvastgoed
Beeld: Rijksvastgoedbedrijf/Arenda Oomen

Kenmerken

  • Adres: Diverse gemeenten;
  • Opdrachtgever: ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport;
  • Planning: juni 2020 t/m december 2021;
  1. Inventarisatie leegstaand (overtollig) publiek en maatschappelijk rijksvastgoed en niet-rijksvastgoed in betrokken gemeenten;
  2. Ontwikkelen beoordelingscriteria voor geschiktheid vastgoed voor kwetsbare doelgroepen dat resulteert in een ruimtelijk Programma van Eisen en locatiecriteria;
  3. Match potentiele doelgroepen en leegstaand geschiktheid vastgoed met betrokken gemeenten;
  4. Twee voorbeeld-businesscases zoals ‘Skills in de Stad’.

De problematiek van (dreigend) dak- en thuisloosheid is groot. In Nederland zijn naar schatting 40.000 dak- en thuislozen. Dit is een verdubbeling sinds 2009. Naar verwachting neemt dit aantal toe door de COVID-19-crisis. Tegelijkertijd is er in Nederland een groot woningtekort. Kwetsbare doelgroepen komen hierdoor niet of moeilijk(er) aan huisvesting.

Het doel is om eind 2021 10.000 extra woonplekken (met passende begeleiding) aan te bieden. Het Rijksvastgoedbedrijf wil partijen in staat stellen 3.000 extra woonplekken te realiseren als onderdeel van de genoemde 10.000.