Maastricht, Leeuwarden, skills in de stad

Sociaal-maatschappelijke vraagstukken als schooluitval en jeugdwerkloosheid zorgen voor circa 145.000 jongeren zonder startkwalificatie. Met het project Skills in de stad willen het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksbouwmeester leegstaand publiek vastgoed inzetten om arbeidsparticipatie aan de onderkant van het functiegebouw te bevorderen. Door leren, werken, wonen en coaching in combinatie aan te bieden in een concreet gebouw, worden gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en andere partijen in staat gesteld om de doelstellingen uit het regeerakkoord met betrekking tot arbeidsparticipatie, mbo onderwijs en integratie beter en sneller te realiseren.

Alhoewel vele plekken in het land in aanmerking komen voor een Skills aanpak is bewust gekozen voor een pilot in twee steden: Maastricht en Leeuwarden. Met Maastricht zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd en is gesproken over mogelijke locaties, waarbij de voormalige kazerne van de Koninklijke Marechaussee een kanshebber is. In Leeuwarden is het leegstaande kantoor aan het Jacob Catsplein in beeld.

Kenmerken

 • Adres: pilot in twee steden: Maastricht en Leeuwarden
 • Omvang:
  • 20 tot 30 uitgevallen jongeren per jaar per locatie gereactiveerd met een (start)kwalificatie en duurzaam aan het werk (met zelfstandige woonruimte en coaching)
  • 10 tot 75 nieuwe zelfstandige wooneenheden per locatie, afhankelijk van het gebouw;
 • Pilots:
  • Als de eerste pilots succesvol blijken te zijn, dan is de aanpak relatief eenvoudig te kopiëren in andere gemeenten en ander publiek vastgoed;
  • Tegelijkertijd wordt met het ministerie van SZW en de dienst Sociale Zaken van de gemeente Den Haag een pilot voorbereid om te inventariseren hoe investeringen in vastgoed gekoppeld kunnen worden aan werkgelegenheid

Lees het artikel ‘Skills in de stad: een aanbod aan steden, een kans voor jongeren’