Woonwijk Valkenhorst

Valkenhorst wordt de zesde, nieuwe kern binnen de gemeente Katwijk. Een uitnodigende duurzame woonwijk met 5600 woningen, een gezond leefklimaat en veel ruimte voor water, natuur en recreatie. De wijk wordt straks goed bereikbaar door de Rijnlandroute, zowel met de auto als met openbaar vervoer.

Stedenbouwkundig raamwerk

Het stedenbouwkundig raamwerk voor dit bijzondere gebied ligt er. Het is de eerste blauwdruk voor de nieuwe woonwijk Valkenhorst.. Dit raamwerk laat de hoofdstructuren van wegen, water en groen zien. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk werkten samen aan een plan voor de eerste 3000 tot 3500 woningen.

Grond kopen

Hebt u interesse om grond van het Rijksvastgoedbedrijf te kopen, horen we dat graag. U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen.

Een bedrijf vestigen in Valkenhorst

Als u zich met uw praktijk, bedrijf of franchise-onderneming wil vestigen in de nieuwe woonwijk Valkenhorst horen we graag welke ideeën u hebt op het gebied van voorzieningen en commerciële activiteiten. U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen.

Barak kopen of gebruiken

De historische barakken aan de oostzijde van de N441 zijn in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf en worden gefaseerd verkocht. De eerste barak is in 2019 verkocht. De verkoop maken we bekend via www.biedboek.nl. Als u daar uw zoekactie registreert, blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Het Rijksvastgoedbedrijf ontvangt regelmatig vragen of verzoeken voor nieuwe activiteiten in de historische barakken. Een aantal barakken wordt gebruikt in de vorm van leegstandsbeheer. Op dit moment biedt het Rijksvastgoedbedrijf geen ruimte voor nieuwe (tijdelijke) initiatieven in de barakken.

Start bouw en verkoop woningen

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt zelf geen woningen, maar faciliteert de woningbouw samen met de gemeente Katwijk door planvorming en ruimtelijke procedures. De planning is erop gericht om het bestemmingsplan in de tweede helft van 2021 vast te stellen. Daarna start het Rijk met de verkoop van grond. De eerste woningen zullen in de loop van 2022 worden gebouwd. Inschrijven voor een woning is dus nog niet mogelijk.

  • Bestemmingsplan startgebied voor inspraak: eerste helft 2021
  • Verkoop grond Rijksvastgoedbedrijf: tweede helft 2021
  • Start bouw woningen: 2022

Benieuwd wat er in het afgelopen jaar gebeurd is? Bekijk de tijdlijn.

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf

Vragenformulier ondernemen in Valkenhorst

* verplicht in te vullen

Interesse als *
Bent u een projectontwikkelaar en/of geïnteresseerd in het kopen van grond? *

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: naam@domein.nl zodat wij kunnen reageren op uw vraag of opmerking.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *