Valkenhorst

Valkenhorst wordt de zesde, nieuwe kern binnen de gemeente Katwijk. Een uitnodigende duurzame woonwijk met 5600 woningen, een gezond leefklimaat en veel ruimte voor water, natuur en recreatie. De wijk wordt straks goed bereikbaar door de Rijnlandroute, zowel met de auto als met openbaar vervoer.

Bestemmingsplan en Kwaliteitsboek

Het gebied waar het compleet nieuwe dorp de komende vijftien jaar wordt gebouwd en ingericht is nu nog afgesloten terrein. Voordat de bouw van de eerste woningen kan beginnen, is een bestemmingsplan nodig met de bestemming ‘wonen’. In een bestemmingsplan staat onder meer wat waar gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan voor Valkenhorst is op 1 juli 2022 vastgesteld door de gemeenteraad van Katwijk. Dit betekent dat we kunnen gaan starten met de voorbereidingen voor de verkoop van onze grond.

Op de website van de gemeente leest u meer informatie over het bestemmingsplan.

Stedenbouwkundig raamwerk

Het stedenbouwkundig raamwerk is in 2020 gemaakt. Het is de blauwdruk voor de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Het raamwerk laat de hoofdstructuren van wegen, water en groen zien. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk werkten samen aan een plan voor de eerste 3000 tot 3500 woningen.

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf