Valkenhorst

Valkenhorst wordt de zesde, nieuwe kern binnen de gemeente Katwijk. Een uitnodigende duurzame woonwijk met 5600 woningen, een gezond leefklimaat en veel ruimte voor water, natuur en recreatie. De wijk wordt straks goed bereikbaar door de Rijnlandroute, zowel met de auto als met openbaar vervoer.

Bestemmingsplan en Kwaliteitsboek

Het gebied waar het compleet nieuwe dorp de komende vijftien jaar wordt gebouwd en ingericht is nu nog afgesloten terrein. Voordat de bouw van de eerste woningen kan beginnen, is een bestemmingsplan nodig met de bestemming ‘wonen’. In een bestemmingsplan staat onder meer wat waar gebouwd mag worden. De gemeente Katwijk heeft in afstemming met het Rijksvastgoedbedrijf een ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied en de gemeenteraad stelt het bestemmingsplan eind dit jaar vast. Om een goede indruk te geven van de ambities en de sfeer van de nieuwe woonwijk – en als inspiratiebron voor ontwikkelaars -, maakten het Rijksvastgoedbedrijf samen met de gemeente Katwijk een kwaliteitsboek. Dit is onderdeel van de plannen en ligt samen met het bestemmingsplan ter inzage.

Wilt u het ontwerp bestemmingsplan of het Kwaliteitsboek voor Valkenhorst lezen? Dit kan vanaf 4 juni t/m 15 juli op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl . U kunt de stukken ook op het gemeentehuis inzien. Op de website van de gemeente leest u meer over het maken van een afspraken én de digitale informatiebijeenkomsten op dinsdag 15 juni en op woensdag 23 juni vanaf 19.30 uur.

Stedenbouwkundig raamwerk

Het stedenbouwkundig raamwerk is in 2020 gemaakt. Het is de blauwdruk voor de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Het raamwerk laat de hoofdstructuren van wegen, water en groen zien. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk werkten samen aan een plan voor de eerste 3000 tot 3500 woningen.

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf