Tijdlijn gebiedsontwikkeling

De hele gebiedsontwikkeling van de eerste tot de laatste woning duurt misschien wel 15 jaar. Nu is het nog een afgesloten terrein, maar straks gaan de poorten open. De bouw van de eerste woningen zal naar verwachting starten in 2023. In totaal komen er 5600 woningen met bijbehorende voorzieningen. Vele jaren aan planvorming en voorbereidende werkzaamheden gingen daaraan vooraf. In de afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet om in het gebied een nieuw dorp te gaan bouwen.

Tijdlijn gebiedsontwikkeling Valkenburg

Voorbereidingen en uitvoering