Gebied

Projectlocatie Valkenburg ligt tussen Katwijk, Leiden en Wassenaar. Het Katwijkse gedeelte van het plangebied is in totaal zo'n 470 hectare groot en beslaat grotendeels het voormalig marinevliegkamp. Een klein deel hiervan wordt ontwikkeld door gebiedsontwikkelaar BPD.

Rondom het gebied waar woningen komen, De overige delen zijn de Mient Kooltuin (direct achter de duinen), het Valkenburgse Meer – waar nu al recreatie is - en De Woerd, (nu nog glastuinbouwgebied, gelegen aan de N206 aan de zijde van het Transferium A44). De gemeente Katwijk maakt visies en plannen voor de herontwikkeling van deze aangrenzende gebieden.

Aan de zuidkant van het woongebied aan de gemeentegrens met Wassenaar komt een zogenaamde Groene Zone. Dit groene gebied is waardevol natuurgebied. De gemeente Wassenaar werkt aan een plan voor een nieuwe landschappelijke inrichting met fiets- en wandelpaden tussen Wassenaar en Valkenhorst.

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf

Rijnlandroute

De provincie Zuid-Holland werkt de komende jaren aan een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De nieuwe weg lost huidige knelpunten op en verbetert de doorstroming in de regio, met name rondom Leiden en Katwijk. Met deze nieuwe route wordt locatie Valkenburg nog beter bereikbaar.