Eindhoven, Fellenoord 15

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseerde een inbouwpakket voor een standaard Rijkskantoor aan de Fellenoord 15 in Eindhoven. Het nieuwe Rijkskantoor biedt ruimte voor ruim 1.000 werkplekken en een werkomgeving voor ontmoeten, samenwerken, overleggen, kennisdelen, geconcentreerd werken en ontspannen. Het gebouw is op 10 maart opgeleverd en wordt vanaf medio 2022 door de Belastingdienst gebruikt. Het zal ook dienen als aanlandplek voor medewerkers van de rijksoverheid.

Beeld: UNStudio
impressie na renovatie van aangehuurd gebouw in wijk Fellenoord in Eindhoven

Kenmerken

 • Adres: Fellenoord 15, 5612 AA Eindhoven
 • Functie: Rijkskantoor
 • Gebruiker: Rijksambtenaren, Belastingdienst
 • Architect inbouwpakket: OTH Architecten (in combinatie met Bouwbedrijf Pennings en Terberg Totaal Installaties)
 • Totaal terrein oppervlakte: circa 1,02 ha
 • Vloeroppervlakte (bvo): totale oppervlakte Rijkskantoor circa 32.000 m2 BVO (inclusief parkeren)
 • Vloeroppervlakte naar functie: Kantoorfunctie ca. 8.500 m2 NVO, Bijeenkomstfunctie ca. 4.700 m2 NVO, Parkeren ca. 6.500 m2 NVO.
 • Verkeersruimten: ca. 7.700 m2 NVO
 • Opslag- en techniekruimten: ca. 2.800 m2 NVO
 • Energie behoefte: 46,2 kWh/m2 BVO
 • Verwacht energiegebruik: 65,7 kWh/m2 BVO, 50,0 kWh/m2 BVO (na aftrek elektriciteitsproductie PV-panelen)
 • Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen: 63,0 kWh/m2 BVO
 • Hernieuwbare energie: 33,7%
 • Verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar: 6,0 m3 per persoon per jaar
 • Verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water: Geen hergebruik grijs water of hemelwater
 • BREEAM-rating en –score: ‘Excellent’

Casco

OVG Real Estate herontwikkelde het casco van het voormalige Rabobankkantoor aan de Fellenoord 15. OVG Real Estate koos voor een vooruitstrevend ontwerp van UNStudio. Het casco is in 2020 opgeleverd.

BREEAM-Excellent

De ontwerpfase heeft een BREEAM Excellent certificaat. Tijdens de renovatie van het casco zijn er verschillende maatregelen genomen om de impact van het gebouw op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Zo is er bewust gesloopt om zoveel mogelijk van het oude gebouw te hergebruiken. Ook is er duurzaam gebouwd met zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Het verantwoord beheren van de bouwplaats is gestimuleerd en de impact op de omgeving is beperkt. Deze lijn wordt doorgezet bij de realisatie van het verdere bouwproces (inbouwpakket). Wanneer het inbouwpakket klaar is, zal het BREEAM Excellent certificaat ook voor de opleverfase worden aangevraagd.

Duurzaam Rijkskantoor

Het Rijkskantoor aan de Fellenoord 15 in Eindhoven past goed in de portefeuillevisie en bij de duurzaamheidsambities die de Rijksoverheid nastreeft. Het nieuwe Rijkskantoor zal ruimte bieden voor ruim 1000 werkplekken.

De ambitie van het Rijk is om het vastgoed zo openbaar en efficiënt mogelijk in te zetten. Fellenoord 15 zal naast huisvesting voor de Belastingdienst, ook dienen als Rijksontmoetingsplein (RO-plein). De huisvesting moet functioneren als een Rijkskantoor waarbij het in principe niet uitmaakt welke gebruiker na oplevering wordt gehuisvest. Het gebouw zal door de Belastingdienst worden gebruikt en dienen als aanlandplek voor medewerkers van de rijksoverheid. De vierkante meters worden daarmee slim en duurzaam ingezet. Minder leegstand, minder verspilling.

Slimme sensoren

Het gebouw heeft geen aansluiting op het aardgasnet en krijgt energie door warmte- en koudeopslag (WKO) en zonnepanelen (PV-panelen). Daarnaast zijn slimme sensoren toegepast, waarmee de klimaat- en verlichtingsinstallatie geregeld kunnen worden. Door deze intelligente data-infrastructuur zijn er ook allerlei andere slimme functionaliteiten mogelijk. Dit zorgt voor een lager energieverbruik en een efficiënter gebruik van de ruimtes.

Het gebouw heeft een open structuur met veel daglicht. Het nieuw gecreëerde atrium (overkapping van de voormalige binnentuin) speelt hierin een belangrijke rol. Ruimten krijgen regelmatig verse lucht ( hoge ‘ventilatievoud’). De inrichtingsmaterialen (zoals vloerbedekking, lijmen en verven en vernissen) in het gebouw zijn zo gekozen dat er zo min mogelijk emissies van schadelijke ‘vluchtige organische verbindingen’ plaatsvinden. Het inbouwpakket is vrijwel volledig circulair en kenmerkt zich door behoud, hergebruik en verlenging van levenscycli van materialen.

Om het gebruik van auto’s te beperken, is het gebruik van fietsen en het openbaar vervoer zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk gemaakt. De ligging van het gebouw ten opzichte van het station was een belangrijke factor bij de keuze voor Fellenoord 15 als Rijkskantoor.

Op en rond het gebouw zijn voorzieningen opgenomen voor inheemse plant- en diersoorten. De daktuin speelt hierin een centrale rol.

Aanbesteding en start bouw inbouwpakket

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft Bouwbedrijf Pennings geselecteerd voor de realisatie van het inbouwpakket voor Rijkskantoor Fellenoord 15 in het centrum van Eindhoven. De criteria op basis waarvan deze selectie heeft plaatsgevonden waren: de integratie van welzijn en gezondheid in relatie tot de architectuur, circulariteit, procesbeheersing en de kosten. Naast de realisatie van het volledige inbouwpakket behoren ook het ontwerp en het eerste jaar onderhoud van het inbouwpakket tot de opdracht. Na een tenderproces is Pennings begin 2021, samen met partners OTH Architecten, Terberg Totaal Installaties, Alba Concepts en zusteronderneming BAM Advies & Engineering, gestart met de bouw. De oplevering is gepland in maart 2022.

Eindhoven, Fellenoord 15