Doorn, Van Braam Houckgeestkazerne

In 2022 verhuizen de mariniers van de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn naar de - door het Rijksvastgoedbedrijf te bouwen - De Ruyterkazerne in Vlissingen. Daarmee gaat de huidige kazerne en het omliggende gebied in Doorn een nieuwe toekomst tegemoet. Bij het traject om te komen tot nieuwe bestemmingen werken het Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Utrecht en Gemeente Utrechtse Heuvelrug intensief samen.

Doorn, Van Braam Houckgeestkazerne
Beeld: Urhahn Urban Design

Kenmerken project

  • Adres: Mariniersweg 7, 3941XL, Doorn
  • Functie: nader te bepalen
  • Planning in gebruikname: 2022

In de periode 2016/2017 verkenden we welke ontwikkelingsrichting wenselijk en realistisch is. Omwonenden, bewoners en ondernemers en de verschillende belangengroepen konden meedenken over nieuwe bestemmingen voor het terrein. Donderdag 8 maart 2018 stemde de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug in met het eindconcept ontwikkelingskader voor de marinierskazerne in Doorn. Eerder besloten het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Utrecht al het ontwikkelingskader aan te nemen. Dit betekent dat de huidige kazerne en het omliggende gebied in Doorn mogelijk ontwikkeld zal worden tot een eigentijdse en duurzame dorpse woonwijk waarbij er meer groen komt op het kazerneterrein en het bos op Landgoed Beukenrode wordt beschermd. Ook wordt er ruimte voorzien voor twee scholen, sport, maatschappelijke functies en kenniswerkers. Samen met provincie en gemeente zal het Rijksvastgoedbedrijf een plan van aanpak opstellen voor de volgende stappen waarbij burgerparticipatie weer onderdeel is. Voor dit participatietraject kunt u terecht op www.mkdoorn.nl.

Locatie

Kaart

Doorn, Van Braam Houckgeestkazerne