Doorn, Van Braam Houckgeestkazerne

Korps Mariniers verhuist van de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn naar Kamp Nieuw Milligen in Apeldoorn. Daarmee gaat de huidige kazerne en het omliggende gebied in Doorn een nieuwe toekomst tegemoet. Bij het traject om te komen tot nieuwe bestemmingen werken het Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Utrecht en Gemeente Utrechtse Heuvelrug intensief samen.

Doorn, Van Braam Houckgeestkazerne
Beeld: Urhahn Urban Design

Kenmerken project

  • Adres: Mariniersweg 7, 3941XL, Doorn
  • Functie: nader te bepalen
  • Planning: Start herontwikkeling na 2029

In de periode 2016/2017 verkenden we welke ontwikkelingsrichting wenselijk en realistisch is. Omwonenden, bewoners en ondernemers en de verschillende belangengroepen konden meedenken over nieuwe bestemmingen voor het terrein. Donderdag 8 maart 2018 stemde de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug in met het eindconcept ontwikkelingskader voor de marinierskazerne in Doorn. Eerder besloten het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Utrecht al het ontwikkelingskader aan te nemen. Dit betekent dat de huidige kazerne en het omliggende gebied in Doorn mogelijk ontwikkeld zal worden tot een eigentijdse en duurzame dorpse woonwijk waarbij er meer groen komt op het kazerneterrein en het bos op Landgoed Beukenrode wordt beschermd. Ook wordt er ruimte voorzien voor twee scholen, sport, maatschappelijke functies en kenniswerkers. Samen met provincie en gemeente zal het Rijksvastgoedbedrijf een plan van aanpak opstellen voor de volgende stappen waarbij burgerparticipatie weer onderdeel is. Voor dit participatietraject kunt u terecht op www.mkdoorn.nl.

Op 20 juli 2020 besloot het kabinet om het Korps Mariniers naar Kamp Nieuw Milligen in Apeldoorn te verhuizen (in plaats van naar Vlissingen). De verwachting is dat de nieuwe kazerne in 2028 wordt opgeleverd en dat de mariniers in 2029 hun intrek nemen in het nieuwe onderkomen. Hierdoor komt de locatie in Doorn pas na 2029 vrij voor ontwikkeling en is er is meer tijd voor de voorbereidingen en voor het optimaal betrekken van de omgeving. De samenwerkende partijen – Rijksvastgoedbedrijf, provincie en gemeente - hebben het voornemen om het project ‘Herbestemming Marinierskazerne Doorn’ te hervatten.

Locatie

Doorn, Van Braam Houckgeestkazerne