Prijsvraag park Huis Doorn

Het Rijksvastgoedbedrijf renoveert als eigenaar van dit rijksmonument het park in 2018. De renovatie van het park omvat een aanpassing van het stelsel van lanen, bosvakken en zichtlijnen op open ruimtes en gebouwen. Hierdoor vindt het park haar nationale en internationale cultuurhistorische betekenis terug. Om het park weer als een goed geheel te laten functioneren en te beleven voegen we nog enkele nieuwe objecten en/of invullingen toe. Daarvoor riep rijksbouwmeester Floris Alkemade namens het Rijksvastgoedbedrijf ontwerpers op om zich aan te melden voor een ontwerpprijsvraag voor drie nieuwe onderdelen.

Drie nieuwe onderdelen in het park

Rijksbouwmeester en juryvoorzitter Floris Alkemade maakte op 8 oktober 2018 de winnaar van de prijsvraag van Park Huis Doorn bekend: bureau Gijs Van Vaerenbergh. In mei 2018 riep hij namens het Rijksvastgoedbedrijf ontwerpers op om zich aan te melden voor de ontwerpprijsvraag voor drie nieuwe onderdelen in het park van Huis Doorn. De rijksbouwmeester wil een extra impuls geven aan kwaliteitsverbetering in de buitenruimte van het rijksvastgoed en de vakwereld uitdagen tot culturele expressies bij actuele maatschappelijke thema's. De resultaten van de prijsvraag dienen als startpunt voor een debat over de rol van eigentijds ontwerp bij het levend houden van (groen) erfgoed. Eerder selecteerde de jury uit 100 inzendingen vijf deelnemers die doorgingen naar de volgende ronde en aan de slag gingen met het schetsontwerp.

De opdracht

De prijsvraag ging om het ontwerpen van extra elementen die niet in het definitief ontwerp zijn opgenomen:

 1. een voetbrug
 2. een folly
 3. een door de ontwerper zelf te bepalen aanvulling op het park

Met het terugbrengen of toevoegen van deze onderdelen zien we een kans een eigentijdse laag aan het park toevoegen. Hiermee houden we de traditie in de tuinkunst, van het voortdurend aanpassen en omvormen van een tuin, levend. Deze drie onderdelen kunnen de samenhang van het park en de ruimtelijke kwaliteit vergroten én voegen een nieuw verhaal en een nieuwe ervaring toe. Zoals dat past in onze tijd en onze huidige opvattingen over cultuurhistorie zoeken we daarbij naar een respectvolle aanpak van de aanwezige tijdlagen.

Procedure prijsvraag Park Huis Doorn

Deelname aan deze prijsvraag stond open voor ruimtelijk ontwerpers, zoals landschapsarchitecten, architecten, kunstenaars en productontwerpers met een afgeronde opleiding op HBO/academisch niveau. Er kan individueel of in teamverband worden ingeschreven. In de voorselectie konden geïnteresseerden een portfolio insturen. Uit de inzendingen selecteerde de jury maximaal vijf deelnemers, die werden uitgenodigd deel te nemen aan de prijsvraag. De geselecteerde ontwerpers vroegen we om een schetsontwerp te maken voor de drie gevraagde elementen. Zij kregen voor deze uitwerking een vergoeding van 5.000 euro exclusief BTW. De vijf inzendingen worden tentoongesteld in het poortgebouw van Park Huis Doorn.

Jury

De jury bestond uit:

 • Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter, met stemrecht)
 • Wietske Dubelaar, coördinator bij STAMU, MooiSticht en Platform Utrechtse Buitenplaatsen
 • Frank Havermans, kunstenaar/ontwerper
 • Frank Louhenapessy, hoofd bedrijfsvoering Stichting beheer Huis Doorn
 • Paul Roncken, landschapsarchitect, adviseur Provincie Utrecht en docent aan Wageningen University

Planning

Voorselectie

 • Dinsdag 15 mei 2018 - Start prijsvraag 
 • Maandag 11 juni 2018 - Sluiting vragenronde
 • Maandag 18 juni 2018 - Publicatie nota van inlichtingen
 • Donderdag 28 juni 2018, 12:00 uur - Sluiting registratietermijn
 • Maandag 2 juli 2018, 12:00 uur - Sluiting inzendtermijn voorselectie
 • Dinsdag 10 juli 2018 - Bekendmaking resultaten

Prijsvraag (maximaal 5 geselecteerde deelnemers)

 • Donderdag 12 juli 2018 - Informatiebijeenkomst op locatie
 • Maandag 24 september 2018, 12:00 uur - Sluiting inzendtermijn prijsvraag
 • Donderdag 4 oktober 2018, 17:00 – Presentaties inzendingen aan jury
 • Maandag 8 oktober 2018 - Bekendmaking winnaar(s), publicatie juryrapport

FLORIS ALKEMADE: Nederland heeft een lange en rijke traditie op het gebied van tuinarchitectuur.
Dat cultuurerfgoed ook levend houden is een belangrijke culturele opgave waar we voor staan.
Als Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van Park Huis Doorn, waar we nu zijn willen we dan dit park ook renoveren.
We hebben daar plannen voor.
Dit is een bijzonder park in de zin dat keizer Wilhelm II na de Eerste Wereldoorlog hier zijn toevlucht zocht.
Hij heeft hier lang gewoond, het park ook zelf onderhouden.
We hebben in 2014 een herdenkingsjaar gehad honderd jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog.
Daarvoor is een herdenkingscentrum opgericht.
2018, honderd jaar na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog willen we met een ander initiatief komen: een ontwerpprijsvraag.
Waarbij we ontwerpers, architecten, tuinarchitecten industrieel ontwerpers, kunstenaars willen oproepen om met ontwerpen te komen voor drie onderdelen in het park.
Eén ontwerp voor een vulling op de plek hierachter waar vroeger een 'Kalverhok' heeft gestaan.
Een tweede ontwerp voor een brug bij Huis Doorn zelf over de gracht.
En een derde ontwerp waar de ontwerpers zelf met een idee kunnen komen wat ze nog graag aan het park zouden willen toevoegen.
Het is een prijsvraag met een voorselectie.
Dus in eerste instantie vragen we teams zich aan te melden.
Daaruit kiezen we vijf teams die een opdracht krijgen.
We willen heel graag het park een nieuw elan geven en we roepen daarom de ontwerpers op zich hiervoor in te schrijven.
Dat kan via de site van het Rijksvastgoedbedrijf.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksvastgoedbedrijf. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Beeldtekst: Inschrijven kan tot 28 juni op www.rijksvastgoedbedrijf.nl/huisdoorn.)