Prijsvraag park Huis Doorn

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat als eigenaar van dit rijksmonument het park in 2018 renoveren. De renovatie van het park omvat een aanpassing van het stelsel van lanen, bosvakken en zichtlijnen op open ruimtes en gebouwen. Hierdoor vindt het park haar nationale en internationale cultuurhistorische betekenis terug. Om het park weer als een goed geheel te laten functioneren en te beleven voegen we nog enkele nieuwe objecten en/of invullingen toe. Daarvoor riep rijksbouwmeester Floris Alkemade namens het Rijksvastgoedbedrijf ontwerpers op om zich aan te melden voor een ontwerpprijsvraag voor drie nieuwe onderdelen.

Vijf teams geselecteerd voor prijsvraag park Huis Doorn

Uit 100 inzendingen selecteerde de jury op dinsdag 10 juli vijf deelnemers die doorgaan naar de volgende ronde. De geselecteerde ontwerpteams overtuigden de jury door de krachtige eenvoud van de projecten in het portfolio en tonen een gevoeligheid voor de context en aandacht voor verfijning in de uitvoering. De gekozen teams gaan de komende tijd aan de slag met het schetsontwerp. De bekendmaking van de winnaar(s) vindt plaats op maandag 8 oktober 2018.

De jury selecteerde de volgende bureaus:

 • Anouk Vogel Landscape Architecture
 • Flux landscape architecture + Studio RAP
 • Gijs Van Vaerenbergh
 • Maatschap Observatorium 
 • Rink Tilanus

Oproep aan ontwerpers

Rijksbouwmeester Floris Alkemade riep in mei 2018 namens het Rijksvastgoedbedrijf ontwerpers op om zich aan te melden voor de ontwerpprijsvraag voor drie nieuwe onderdelen in het park van Huis Doorn. De rijksbouwmeester wil een extra impuls geven aan kwaliteitsverbetering in de buitenruimte van het rijksvastgoed en de vakwereld uitdagen tot culturele expressies bij actuele maatschappelijke thema's. De resultaten van de prijsvraag dienen als startpunt voor een debat over de rol van eigentijds ontwerp bij het levend houden van (groen) erfgoed.

FLORIS ALKEMADE: Nederland heeft een lange en rijke traditie op het gebied van tuinarchitectuur.
Dat cultuurerfgoed ook levend houden is een belangrijke culturele opgave waar we voor staan.
Als Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van Park Huis Doorn, waar we nu zijn willen we dan dit park ook renoveren.
We hebben daar plannen voor.
Dit is een bijzonder park in de zin dat keizer Wilhelm II na de Eerste Wereldoorlog hier zijn toevlucht zocht.
Hij heeft hier lang gewoond, het park ook zelf onderhouden.
We hebben in 2014 een herdenkingsjaar gehad honderd jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog.
Daarvoor is een herdenkingscentrum opgericht.
2018, honderd jaar na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog willen we met een ander initiatief komen: een ontwerpprijsvraag.
Waarbij we ontwerpers, architecten, tuinarchitecten industrieel ontwerpers, kunstenaars willen oproepen om met ontwerpen te komen voor drie onderdelen in het park.
Eén ontwerp voor een vulling op de plek hierachter waar vroeger een 'Kalverhok' heeft gestaan.
Een tweede ontwerp voor een brug bij Huis Doorn zelf over de gracht.
En een derde ontwerp waar de ontwerpers zelf met een idee kunnen komen wat ze nog graag aan het park zouden willen toevoegen.
Het is een prijsvraag met een voorselectie.
Dus in eerste instantie vragen we teams zich aan te melden.
Daaruit kiezen we vijf teams die een opdracht krijgen.
We willen heel graag het park een nieuw elan geven en we roepen daarom de ontwerpers op zich hiervoor in te schrijven.
Dat kan via de site van het Rijksvastgoedbedrijf.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksvastgoedbedrijf. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Beeldtekst: Inschrijven kan tot 28 juni op www.rijksvastgoedbedrijf.nl/huisdoorn.)

De opdracht

De prijsvraag gaat om het ontwerpen van extra elementen die niet in het definitief ontwerp zijn opgenomen:

 1. een voetbrug
 2. een folly
 3. een door de ontwerper zelf te bepalen aanvulling op het park

Met het terugbrengen of toevoegen van deze onderdelen zien we een kans een eigentijdse laag aan het park toevoegen. Hiermee houden we de traditie in de tuinkunst, van het voortdurend aanpassen en omvormen van een tuin, levend. Deze drie onderdelen kunnen de samenhang van het park en de ruimtelijke kwaliteit vergroten én voegen een nieuw verhaal en een nieuwe ervaring toe. Zoals dat past in onze tijd en onze huidige opvattingen over cultuurhistorie zoeken we daarbij naar een respectvolle aanpak van de aanwezige tijdlagen. Meer informatie over de opgave, vindt u in het reglement prijsvraag Park Huis Doorn.

Procedure prijsvraag Park Huis Doorn

Deelname aan deze prijsvraag staat open voor ruimtelijk ontwerpers, zoals landschapsarchitecten, architecten, kunstenaars en productontwerpers met een afgeronde opleiding op HBO/academisch niveau. Er kan individueel of in teamverband worden ingeschreven. Om deel te kunnen nemen aan de voorselectie, moest u zich eerst registreren.  De registratietermijn voor deelname aan de voorselectie van de prijsvraag is op 28 juni 2018, 12:00 uur gesloten.

Voorselectie

In de voorselectie kunnen geïnteresseerden een portfolio insturen. Dit portfolio bestaat uit bedrijfsmatige gegevens en referentieprojecten. Ook vragen we om een korte motivatie voor deelname.

Uit de inzendingen selecteert de jury maximaal vijf deelnemers, die worden uitgenodigd deel te nemen aan de prijsvraag. De geselecteerde ontwerpers vragen we om een schetsontwerp te maken voor de drie gevraagde elementen. Zij krijgen voor deze uitwerking een vergoeding van 5.000 euro exclusief BTW. De jury wijst twee winnaars aan. Eén voor het schetsontwerp voor de voetbrug en de folly. En één voor het beste schetsontwerp van het derde element. Dit kan ook dezelfde winnaar zijn. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de ambitie een opdracht tot realisatie te verlenen aan de winnaar(s) van de prijsvraag.

Jury

De jury bestaat uit:

 • Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter, met stemrecht)
 • Wietske Dubelaar, coördinator bij STAMU, MooiSticht en Platform Utrechtse Buitenplaatsen
 • Frank Havermans, kunstenaar/ontwerper
 • Frank Louhenapessy, hoofd bedrijfsvoering Stichting beheer Huis Doorn
 • Paul Roncken, landschapsarchitect, adviseur Provincie Utrecht en docent aan Wageningen University

Planning

Voorselectie

 • Dinsdag 15 mei 2018 - Start prijsvraag 
 • Maandag 11 juni 2018 - Sluiting vragenronde
 • Maandag 18 juni 2018 - Publicatie nota van inlichtingen
 • Donderdag 28 juni 2018, 12:00 uur - Sluiting registratietermijn
 • Maandag 2 juli 2018, 12:00 uur - Sluiting inzendtermijn voorselectie
 • Dinsdag 10 juli 2018 - Bekendmaking resultaten

Prijsvraag (maximaal 5 geselecteerde deelnemers)

 • Donderdag 12 juli 2018 - Informatiebijeenkomst op locatie
 • Maandag 24 september 2018, 12:00 uur - Sluiting inzendtermijn prijsvraag
 • Donderdag 4 oktober 2018, 17:00 – Presentaties inzendingen aan jury
 • Maandag 8 oktober 2018 - Bekendmaking winnaar(s), publicatie juryrapport

Vragen

Voor vragen over de prijsvraag, kunt u onderstaand formulier insturen. Aanmelden voor deelname doet u via het registratieformulier.

Uw vraag

Maximaal 5000 karakters.

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: 'naam@domein.nl'.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord, worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *