Den Haag, hoofdkantoor Europol

Het Rijksvastgoedbedrijf bouwde een nieuw hoofdkantoor voor Europol, de rechtshandhavingorganisatie van de Europese Unie. In 2011 vestigde Europol zich op de locatie van de voormalige Statenhal aan de Eisenhowerlaan in Den Haag.

Europol groeit als gevolg van de toename van het aantal deelnemende lidstaten en de uitbreiding van het takenpakket. Om deze reden heeft Europol verzocht om een aantal aanpassingen door te voeren binnen het bestaande gebouw aan de Eisenhowerlaan. Tijdens de aanpassing van het hoofdkantoor maakt Europol gebruik van extra tijdelijke huisvesting aan de Jan Willem Frisolaan.

Europol, Eisenhowerlaan 73, Den Haag

Kenmerken

 • Adres: Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag
 • Gebruiker: Europol
 • Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid en Europol. Nederland treedt op als gastland. Het Rijksvastgoedbedrijf voert de opdracht uit voor het ministerie.
 • Opdrachtnemer aanpassing: combinatie Brink Management en Advies, Quist Wintermans Architekten (QWA), OTH Architecten en Sweco Nederland
 • Planning aanpassing hoofdkantoor:
  • Ontwerp gereed: zomer 2018
  • Start realisatie: 2019
 • Planning tijdelijke extra huisvesting:
  • Start realisatie: najaar 2018
  • Ingebruikname: medio 2019

Interne aanpassing hoofdkantoor

Het bestaande hoofdkantoor in Den Haag wordt aangepast op de organisatiegroei door interne herinrichting. Er wordt ruimte gecreëerd door aanpassing van een flexibel werkplekconcept, aanpassingen van de vergaderruimten en restauratieve voorzieningen. Tijdens de werkzaamheden in het gebouw aan de Eisenhouwerlaan maakt Europol tijdelijk gebruik van externe kantoorruimte.

Na een Europese aanbestedingsprocedure heeft het Rijksvastgoedbedrijf het ontwerp van de herinrichting van het hoofdkantoor van Europol in Den Haag gegund aan de combinatie Brink Management / Advies, Quist Wintermans Architekten (QWA), OTH Architecten en Sweco Nederland.

Tijdelijk extra huisvesting

Vanwege de interne aanpassing van het hoofdkantoor aan de Eisenhouwerlaan wordt een aantal medewerkers van Europol voor een periode van 3 jaar gehuisvest in het pand aan de Jan Willem Frisolaan 13, naast Eurojust .

Dit gebouw is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Het perceel wordt voorbereid op het tijdelijk gebruik en het pand wordt intern aangepast voor Europol. In het najaar van 2018 wordt bekend welke uitvoerende partij de opdracht hiervoor krijgt . Medio 2019 wordt de tijdelijke huisvesting door Europol in gebruik genomen voor de periode 2019-2021.

Achtergrond

Voor het oorspronkelijke ontwerp voor het hoofdkantoor koos Quist Wintermans Architecten indertijd voor een nauwkeurig aan de omgeving verankerde kamvormige structuur. De dwars geplaatste hoofdvolumes van het kantoor zijn opgebouwd volgens de maatvoering van de gebouwen in de omgeving. Voor de vier dichte geveldelen is geglazuurde baksteen toegepast. De materiaalkeuze en kleur sluiten aan bij de omliggende gebouwen, zoals het voormalig Joegoslavië Tribunaal en het Nederlands Congrescentrum. Het gebouw is voor energie volledig zelfvoorzienend door toepassing van verschillende duurzame energieinstallaties, zoals warmteopslag in de grond.

Medio 2011 verhuisde Europol naar het nieuwe hoofdkantoor. Koningin Beatrix verrichtte de officiële opening van het gebouw op 1 juli 2011.

Hoofdkantoor Europol, Den Haag Den Haag, Europol
Jan Willem Frisolaan 13, Den Haag (Tijdelijk extra huisvesting)