Wie renoveren er?

Voor de renovatie van het Binnenhof werkt het Rijksvastgoedbedrijf samen met diverse architecten, adviseurs, bouwbedrijven en andere marktpartijen. Het Rijksvastgoedbedrijf selecteert en contracteert zelf de meest geschikte bedrijven. Dat gebeurt niet met een openbare aanbesteding. In verband met de beveiliging van het complex mogen precieze gegevens over installaties, bouw en inrichting namelijk niet breed bekend worden.

Coördinerend architecten en adviseur

De architecten Ellen van Loon (Office for Metropolitan Architecture, OMA) en Liesbeth van der Pol (Dok Architecten) zijn in 2017 door het Rijksvastgoedbedrijf aangesteld als coördinerend architecten van de renovatie van het Binnenhof. Ellen van Loon coördinerend architect voor het gedeelte waar de Tweede Kamer zit. En Liesbeth van der Pol coördinerend architect voor de rest van het complex met de Eerste Kamer, Raad van State, het ministerie van Algemene Zaken en de Grafelijke Zalen.

Dok Architecten leverde naar tevredenheid van het Rijksvastgoedbedrijf een structuurontwerp en voorontwerp. Daarbij deed Dok Architecten onder andere voorstellen voor een betere toegang en duidelijkere indeling van de gebouwen, door gebruikers gedeeltelijk op andere plekken op het Binnenhof te huisvesten, en eerder verborgen monumentale gebouwdelen, zoals de Hofkapel, weer bruikbaar te maken. Nu de hoofdlijnen staan voor het noordelijk deel van het Binnenhof, heeft Dok zijn werkzaamheden afgerond. De verschillende deelarchitecten werken het ontwerp verder uit tot een uitvoeringsgereed plan. Verdere overall coördinatie voor dit deel van het Binnenhof door Dok is daardoor niet langer nodig.

Deelarchitecten

Het project is verdeeld in drie delen. Dit heeft te maken met het vertrouwelijke karakter van de renovatie. Architecten, adviseurs, aannemers en andere bedrijven krijgen alleen informatie over het gedeelte van het Binnenhof waar zij aan werken. Bovendien is het Binnenhofcomplex niet alleen heel groot, maar ook heel divers van karakter met gebouwen die variëren in leeftijd. Verschillende, gespecialiseerde architecten leveren maatwerk per gebouwdeel.

 • Eerste Kamer en Raad van State
 • Tweede Kamer
 • Ministerie van Algemene Zaken en Grafelijke Zalen

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft architecten geselecteerd die elk een deel van de renovatie van het Binnenhof voor hun rekening nemen. Het gaat om architecten die het ontwerp op hoofdlijnen verder uitwerken voor verschillende onderdelen van het Binnenhofcomplex. Dit zijn renovatie-architecten en interieurarchitecten. Per complexdeel is een ander team van architecten en adviseurs gecontracteerd.

Op dit moment werken naast OMA twee architecten aan de gebouwen van de Tweede Kamer, namelijk Wessel de Jonge architecten als renovatiearchitect voor gebouwdeel K en Maarten Fritz als renovatiearchitect voor de overige delen van de Tweede Kamer.

Voor de renovatie van de gebouwen van Eerste Kamer, Raad van State, Algemene Zaken en Grafelijke Zalen wordt gewerkt met de architectenbureaus Rappange, Office Winhov, Van Hoogevest en Merk X.

Het bureau Karres en Brands is aangetrokken voor de buitenruimte.

Technisch adviseurs

Voor de renovatie van het Binnenhof geldt dat er voornamelijk sprake is van noodzakelijk herstel van gebreken en aanpassingen met het oog op wet- en regelgeving, zoals asbestsanering en verbetering van de brandveiligheid. De technische adviesbureaus die betrokken zijn bij de renovatie zijn,

voor de gebouwdelen van de Eerste kamer en Raad van State:

 • Royal HaskoningDHV;
 • Peutz;
 • ABT.

voor de gebouwdelen van de Tweede kamer:

 • Arcadis;
 • Level Acoustics;
 • DGMR;
 • Smits van Burgst;
 • Hospitality Group.

Voor de gebouwdelen van het ministerie van Algemene Zaken en voor de Grafelijke Zalen en de technische ringleiding:

 • ARUP.

Kwaliteitsteam

Een kwaliteitsteam onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade toetst op hoofdlijnen de architectonische, restauratieve, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit van de renovatieplannen. Dit team let op de samenhang tussen de verschillende gebouwdelen en de samenhang van het Binnenhof met gebouwen in de omgeving en de openbare ruimte rond het Binnenhof-complex.

Tijdelijke huisvesting

Voor de gebouwen waar de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken tijdens de renovatie tijdelijk onderdak krijgen, komen er aparte architecten en aannemers. Die gebouwen moeten verbouwd worden om ze geschikt te maken voor de huisvesting.

De Tweede Kamer komt tijdens de renovatie van het Binnenhof aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag. Voor de aanpassingen is Zecc architecten geselecteerd. Strukton Worksphere is gecontracteerd als aannemer.

Voor de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer en de Raad van State aan het Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat 52 is architectenbureau Happel Cornelisse Verhoeven geselecteerd.

Het atelier van de rijksbouwmeester is betrokken bij de tijdelijke huisvesting voor het ministerie van Algemene Zaken op het terrein bij het Catshuis.