Waarom renoveren?

Sinds de uitbreiding van de Tweede Kamer in 1992 is alleen klein onderhoud uitgevoerd aan gebouwen en installaties van het Binnenhof. Slechts enkele bijzondere plekken ondergingen sindsdien een grote ingreep, zoals de plenaire zaal van de Eerste Kamer in 1994. Inmiddels vragen de gebouwen dringend om grondig onderhoud en bouwkundige en installatietechnische ingrepen om ze in goede staat te houden of weer te brengen.

Gezelligheid.
Allemaal blauwe stoelen.
Een hoop verleden.
Iedere kamer heeft een ander verhaal.
Ik vind het sowieso een heel bijzonder gebouw.
Het is echt het hart van de democratie.
De mascotte van Den Haag.
Het Binnenhof is voor mij heel belangrijk.
Het is mijn eerste ochtendwandeling 's morgens met de hond.

Achthonderd jaar geleden is het begonnen.
En al die eeuwen is er gebouwd, gesloopt, verbouwd, vernieuwd, vergroot, bijgebouwd...
Er is niet één bouwjaar.

Een complex dat heel erg beveiligd is.
Maar anderzijds ook heel erg doorwaadbaar is voor het publiek.
Het is heel toegankelijk en dat is heel bijzonder in Europa.

Behalve dat elke Nederlander een beetje "Binnenhofiaan" is, zitten hier natuurlijk een aantal Hoge Colleges van Staat.
We praten over de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, een deel van de Raad van State en ook het Ministerie van Algemene Zaken, de premier met zijn staf zijn gehuisvest op het Binnenhof.

Zéér intensief gebruik. Zéér monumentaal. En dat wil nog wel eens een beetje knellen af en toe.
Want de eisen die we nu hebben zijn natuurlijk heel anders dan een paar honderd jaar geleden.
En tóch wordt er vanuit gegaan dat die historische gebouwen dat allemaal aankunnen en naadloos faciliteren.

De huid is goed. Maar daarachter, de ingewanden, de pezen, de zenuwen...
Die moeten vernieuwd worden. Dus we praten met name over de installatietechniek.

Hier staan we op een van de technische zolders van het Binnenhof.
Je kan hier goed zien dat men een zeiltje uit voorzorg heeft gespannen.
Zodat als er lekkage is, de lekkage niet bij de bedrading komt.

Op dit moment moeten wij onderhoud gaan uitvoeren op de daken.We hebben enorm veel last van lekkages.
Wij kunnen op dit moment de daken niet repareren, omdat de veiligheidsvoorzieningen zijn afgekeurd.

Als Rijksvastgoedbedrijf maken we ons zorgen over veel meer zaken dan alleen lekkages.
We hebben ook te maken met kluwen kabels op de zolders, betonrot, scheurvorming, schimmelvorming,
maar ook wateroverlast in de kelders. Onoverzichtelijke routes en entrees. En brandveiligheid.
Als er brand uitbreekt kunnen mensen veilig vluchten, maar zijn de monumentale gebouwen verloren.

Deze problemen moeten nú worden aangepakt omdat de regelgeving steeds strenger wordt.
Technische installaties zijn ver voorbij hun levensduur en zijn vaak meer dan 25 jaar oud.

Het Binnenhof betekent voor mij rust.
M'n werk.
Ja, m'n leven.
Dé plek in Nederland waar het gebeurt.
Het is toch een belangrijke plaats.
De Hofstad hè, dat zegt het allemaal.
Het Binnenhof is Den Haag, dus dat moet blijven.

Isolatieprobleem in Binnenhofcomplex
Beeld: Corné Bastiaansen
Isolatieprobleem Binnenhofcomplex

Het Binnenhof is continu in bedrijf.  Regelmatig zijn er technische storingen door uitval van installaties die ver voorbij hun technische levensduur zijn. Zonder renovatie worden dat er meer. De bedrijfsvoering is dus in het geding. Ook moet de brandveiligheid van de gebouwen beter. Zo vormen overvolle kabelgoten – waar elektriciteitskabels doorheen lopen - en lekkages nabij blootliggende bedradingen brandgevaar. De brandmelders en vluchtwegen zijn in orde. Bij brand is tijdige evacuatie van mensen dus mogelijk. Het eeuwenoude monument loopt echter risico op onherstelbare en grote schade door het ontbreken van brandcompartimentering.

Betonrot technische ruimte Binnenhofcomplex
Beeld: Corné Bastiaansen
Door lekkage ontstane betonrot in technische ruimte

Betonrot en vocht

Ook bouwmaterialen, zoals asbest in delen van panden, vormen een probleem. Andere soorten gebreken zijn lekkende daken, betonrot, vochtige ruimten, roestvorming, loslatende geveltegels en slechte kozijnen. Lapmiddelen gebruiken is geen optie meer. Een duurzame en integrale aanpak is nodig.

Nut en noodzaak

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke uitgangspunten bij de renovatie. Naast een veilige en gezonde werkplek voor bewoners in de komende decennia moet het Binnenhofcomplex voor iedereen goed toegankelijk zijn. En dat biedt perspectief voor hogere bezoekersaantallen in de toekomst. Dus ook economische kansen voor de gemeente Den Haag en voor Nederland.

Besluitvorming

Het kabinet koos op 25 september 2015 voor een sobere renovatie waarbij het Binnenhof in één keer wordt gerenoveerd en volgde het advies van Liesbeth Spies van 6 juli 2015.

Tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg  van 7 juli 2016 bleek een meerderheid van de Tweede Kamer het eens met deze keuze voor een sobere renovatie. Op 13 september 2016 stemde ook de voorzitter van de Eerste Kamer in met de variant waarbij het Binnenhof in een keer wordt gerenoveerd gedurende een periode van ca. 5,5 jaar. De afspraak is gemaakt, dat de minister zich binnen de randvoorwaarden van deze variant maximaal zal inspannen om de Eerste Kamer eerder terug te laten leren keren naar het Binnenhof dan pas na 5,5 jaar. 

Mensen rondom Binnenhof en Mauritshuis
Bezoekers rondom Binnenhof en Mauritshuis